บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น พร้อมแพ็คเกจทัวร์ยอดนิยม


ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) ZGHKG-2325CX

 อะเวนิวออฟสตาร์ ซิโฟนี่ออฟไลค์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท

เดินทาง  5-7 , 11-13 , 18-20 ส.ค.  ราคา  21,990

เดินทาง  12-14 ต.ค. ราคา 22,990

เดินทาง  23-25 ต.ค.  ราคา  21,990

เดินทาง  3-5 , 7-9 , 8-10 , 9-11 ธ.ค. ราคา  25,990

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (CX) ZGHKG-2324CX

 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ อะเวนิวออฟสตาร์ ซิมโฟนี่ออฟไลค์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจมซาจุ่ย กระเช้านองปิง พระใหญ่เทียนถาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท

เดินทาง  19-21 , 26-28 ส.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  15-17 , 19-21 ต.ค. ราคา  21,990

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

SINGAPORE CITYSCAPE (SL) APR-OCT

 garden by the bay วัดแขก ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อ้น  ชมโชว์แสงสีเสียง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด มารีน่าเบย์แซนด์ อุโมงค์ต้นไม้ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เดินทาง  9-11 , 13-15 , 14-16 , 16-18 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 , 30 พ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  10-12 , 24-26 , 31 พ.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  11-13 , 17-19 , 18-20 , 25-27 พ.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  19-21 พ.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  26-28 พ.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  1 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 , 29 มิ.ย.  ราคา  12,999

เดินทาง  2 , 3 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  7 , 28 มิ.ย. ราคา  11,999

เดินทาง  9 , 16 , 23 , 30 มิ.ย.  ราคา  14,555

เดินทาง  10 , 11 , 13 , 17 , 18 , 20 , 24 , 25 , 27  มิ.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  1 , 2 , 4 , 8 , 9 , 11 , 15 , 16 , 18 , 22 , 25 ก.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  5 , 19 ก.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  6 , 12 , 13 , 20 , 26 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  7 , 14 , 21 ก.ค. ราคา 14,555

เดินทาง  27 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  28 , 29 , 30 ก.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  3 , 10 , 16 , 17 , 24 ส.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  4 , 18 , 25 ส.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  5 , 6 , 8 , 15 , 19 , 20 , 22 , 26 , 27 , 29 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  9 , 23 ส.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  11 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  12 ส.ค.  ราคา 15,999

Post Dateอัพเดทวันที่16 พฤษภาคม 2566 
   

ทัวร์ไต้หวัน TVZ14

ไทเป ไถจง อาลีซาน จิ่วเฟิ่น บูราโนไต้หวัน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลีซาน ตลาดอี้จง อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ไทเป101

เดินทาง  24-28 , 31 พ.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 , 28 มิ.ย.  ราคา  19,888

โปรแกรมคลิ๊ก  https://bit.ly/3lqKfpf

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4 วัน (VZ) TTPEVZ13

บูราโน่ไต้หวัน หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดเจียอี้ อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  27-30 พ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง  3-6 มิ.ย. ราคา  21,888

เดินทาง  10-13 , 17-20 , 29 มิ.ย.  ราคา  16,888

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน TPE64VZ

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน TPE64VZ

เดินทาง  18-21 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  25-28 , 26-29 พ.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 21,999

เดินทาง 8-11 , 22-25 , 30 มิ.ย.-3 ก.ค.  ราคา 17,999

เดินทาง 9-12 , 23-26 มิ.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  6-9 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  14-17 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 20-23 , 21-24 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  30 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 19,999

เดินทาง  31 ก.ค. - 3 ส.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  1-4 , 3-6 , 17-20 ส.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 20,999

เดินทาง 25-28 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  1-4 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  7-10 , 8-11 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  5-8 ต.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 12-15 , 13-16 ต.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  19-22 ต.ค. ราคา 20,999

Post Dateอัพเดทวันที่18 เมษายน 2566 
   

ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน TPE65VZ

ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน TPE65VZ

เดินทาง   1-5 มิ.ย. ราคา 22,999

เดินทาง  8-12 มิ.ย. ราคา 20,999

เดินทาง  22-26 มิ.ย. ราคา 19,999

เดินทาง  29 มิ.ย. - 3 ก.ค. , 6-10 , 20-24 ราคา 18,999

เดินทาง  13-17 ก.ค. ราคา 19,999

เดินทาง  20-24 ก.ค.  ราคา 18,999

เดินทาง 27-31 ก.ค. ราคา 22,999

เดินทาง 28 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 23,999

เดินทาง 29 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  10-14 ส.ค. ราคา 23,999

เดินทาง  17-21 ส.ค. ราคา 19,999

เดินทาง  24-28 ส.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  31 ส.ค. - 4 ก.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  7-11 ก.ย. ราคา 20,999

เดินทาง  14-18 ก.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  21-25 ก.ย. ราคา 19,999

เดินทาง  28 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  5-9 ต.ค. ราคา 19,999

เดินทาง  12-16 ต.ค. ราคา 23,999

เดินทาง  19-23 ต.ค. ราคา  22,999

Post Dateอัพเดทวันที่18 เมษายน 2566 
   

SPHZ-15.WELL KNOWN PLUS++ SINGAPORE 4D3N (VZ) OCT 2023

วัดซัมบาวัง นั่งเรือบั๊มโบ๊ท ไหว้พระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลอ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งแบรนเนม ฟอร์ดแคนนิ่งพาร์ค การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิว360องศา SKYHELIX SENTOSA ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

เดินทาง  13-16  ต.ค.  ราคา  23,999

Post Dateอัพเดทวันที่16 พฤษภาคม 2566 
   

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกาะเซ็นโตซ่า(TR) SIN-2305TR

เดินทาง  27-29 พ.ค.  ราคา  14,990

เดินทาง  9-11 มิ.ย. , 21-23 ก.ค. , 25-27 ส.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 ก.ย. ราคา 14,990

เดินทาง  30 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา  ราคา  14,990

เดินทาง  7-9 , 14-16 , 22-24 ต.ค. ราคา  16,990

Post Dateอัพเดทวันที่16 พฤษภาคม 2566 
   

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 4 วัน TPE-2309CI

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดกลางคืนอี้จง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว ซีเหมินติง วัดหลงซาน

เดินทาง  1 , 13 มิ.ย ราคา 21,990

เดินทาง  22 มิ.ย. ราคา 22,990

เดินทาง 13 ก.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  27 ก.ค. ราคา 23,990

เดินทาง 10 ส.ค. ราคา 23,990

เดินทาง 7 , 14 , 21 , 28 ก.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  5 ต.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  12 ต.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  26 ต.ค. ราคา 22,990

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO (XJ) 5 วัน XJ62

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ รินคูพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

เดินทาง  31 พ.ค. ราคา 31,888

เดินทาง  3-7 , 10-14 มิ.ย. ราคา 28,888

เดินทาง  7-11 , 14-18 , 17-21 , 21-25 มิ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง  24-28 มิ.ย. ราคา 27,888

เดินทาง  28 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 28,888

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2566 
   

ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน

เดินทาง  13 , 15 , 28 , 29 ก.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  22-24 ก.ค. ราคา 5,599

เดินทาง  23-25 ก.ค. ราคา 4,999

เดินทาง  5 , 19 , 26 ส.ค. ราคา 5,599

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  13-15 ส.ค. ราคา 4,999

เดินทาง  2 , 16 , 30 ก.ย. ราคา 5,599

เดินทาง  10 , 24 ก.ย. ราคา 4,999

เดินทาง  1 , 2 , 21 , 28 ต.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  13 , 22 ต.ค. ราคา 5,999

Post Dateอัพเดทวันที่07 กรกฏาคม 2565 
   

Well-Known SINGAPORE 3D2N (VZ)

เดินทาง  12-14 , 26-28 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  19-21 พ.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  3-5 มิ.ย.  ราคา  15,999

เดินทาง  16-18 , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  14-16 , 21-23 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  28-30 , 29-31 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  18-20 , 25-27 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  1-3 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  8-10 , 22-24 , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  21-23 ต.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  22-24 ต.ค. ราคา 15,999

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2566 
   

SPHZ-B1-Bewitching Bali 4D (FD) NOV - OCT 2023

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 22,999

เดินทาง  15-18 มิ.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 22,999

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  17-20 , 24-27 , 31 ส.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 ก.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  28 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  12-15 ต.ค. ราคา 19,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2566 
   

ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี 3 วัน

เดินทาง  5 , 26 ส.ค. ราคา  8,999

เดินทาง 10 , 19 ส.ค. ราคา 7,999

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง  2 , 9 ก.ย. ราคา 7,999

เดินทาง  16 , 23 , 30 ก.ย. ราคา 8,999

เดินทาง 7 ต.ค. ราคา 8,999

เดินทาง  14 , 21 ต.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่05 กรกฏาคม 2565 
   

นครพนม ถ้ำนาคา 3 วัน

เดินทาง 22 , 29 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 5, 10 , 19 , 26 ส.ค. ราคา 7,999

เดินทาง  12 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง  2 , 9 , 16 , 23 , 30 ก.ย. ราคา 7,999

เดินทาง 7, 14 , 21 ต.ค. ราคา 8,999

Post Dateอัพเดทวันที่05 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ (XJ) 5 วัน XJ59

ล่องเรือโจรสลัด ไข่ดำโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค วัดอาซะกุสะ ข้อปปิ้งชินจูกุ

เดินทาง 26-30 พ.ค. / 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง  31 พ.ค. - 4 มิ.ย. ราคา 30,888

เดินทาง  1-5 ,3-7 มิ.ย. ราคา 31,888

เดินทาง  2-6 มิ.ย. ราคา 32,888

เดินทาง  6-10 , 13-17 มิ.ย. ราคา 28,888

เดินทาง  7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 มิ.ย. ราคา 29,888

เดินทาง  20-24 มิ.ย. ราคา 27,888

ดาวโหลดโปรแกรม   https://bit.ly/42fFek6

Post Dateอัพเดทวันที่04 เมษายน 2566 
   

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์ (QR) 8 วัน EDI2301QR

เดินทาง  31 มี.ค. - 7 เม.ย.  ราคา  89,990

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2565 
   

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล (TR) 2305TR

เดินทาง  เม.ย. - ต.ค.  ราคาเริ่มต้นที่  14,990

ดาวโหลดโปรแกรม  bit.ly/3vCGhMb

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2566 
   

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 8 วัน (TG) ARN2302TG

เดินทาง  16-23 , 21-28 มี.ค. ราคา 89,990

เดินทาง  1-8 , 3-10 , 15-22 , 25 เม.ย. - 2 พ.ค. , 26 เม.ย. - 3 พ.ค. ราคา 89,990

เดินทาง  3-10 พ.ค. ราคา 89,990

เดินทาง  12-19 พ.ค. ราคา 79,990

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2565