บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป อาบน้ำแร่ EP.2 4 วัน TPE-2309CI

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดกลางคืนอี้จง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว ซีเหมินติง วัดหลงซาน

เดินทาง  4 มี.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  23 , 30 มี.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  12 เม.ย. สงกรานต์ ราคา 27,990

เดินทาง  27 เม.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  4 , 11 พ.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  18 , 25 พ.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  1 , 13 มิ.ย ราคา 21,990

เดินทาง  22 มิ.ย. ราคา 22,990

เดินทาง 13 ก.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  27 ก.ค. ราคา 23,990

เดินทาง 10 ส.ค. ราคา 23,990

เดินทาง 7 , 14 , 21 , 28 ก.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  5 ต.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  12 ต.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  19 , 26 ต.ค. ราคา 22,990

 

Up Date : 06 กุมภาพันธ์ 2566