บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน 2024 ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว ZGTPE-2324VZ

 หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ วัดเหวินหวู่ ล่องสุริยันจันทรา ไทเป101 หมู่บ้านสือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง อนุสรณ์เจียงไคเชค 

เดินทาง  8-11 , 10-13 ธ.ค. ราคา 19990

เดินทาง  14-17 , 15-18 ธ.ค. ราคา 18990

เดินทาง  8-11 ธ.ค. ราคา 20990

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 29990

เดินทาง  31 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 28990

เดินทาง  5-8 , 6-9 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30 ม.ค. ราคา 18990

เดินทาง  24-27 , 31 ม.ค. - 3 ก.พ. ราคา 17990

Up Date : 30 พฤศจิกายน 2566