บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง จิ่วเฟิ่น TPEVZ22 (VZ) 4 วัน

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดกลางคืนไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  3-6 , 11-14 , 17-20 , 23-26 , 26-29 พ.ย.  ราคา 16888

เดินทาง  6-9 , 10-13 ธ.ค. ราคา 16888

เดินทาง  16-19 ธ.ค. ราคา 17888

เดินทาง  ปีใหม่ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 29888

เดินทาง  24-27 , 28-31 ม.ค. ราคา 16888

เดินทาง  26-29 ม.ค. ราคา 17888

Up Date : 12 กันยายน 2566