บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSTAKC7D5N (KC) 5 วัน

ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล METRO มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเซมเบอร์

เดินทาง 1-7 , 8-14 , 15-21 , 17-23 พ.ย. ราคา 56,999

เดินทาง 6-12 ธ.ค. ราคา 58,999

เดินทาง 13-19 , 16-22 ธ.ค. ราคา 61,999

เดินทาง 20-26 ธ.ค. ราคา 63,999

เดินทาง 23-29 ธ.ค. ราคา 64,999

เดินทาง 30 ธ.ค. - 5 ม.ค. ราคา 69,999

เดินทาง 24-30 ม.ค. ราคา 57,888

เดินทาง 14-20 ก.พ. , 7-13 , 10-16 มี.ค. ราคา 58,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSSPCCD7DKC (KC) 7 วัน

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พระราชวังฤูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เดินทาง 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา  54,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย RUSLIS6DKC

ยอดเขาสแปโรว์ฮิลสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ พระราชวังฤดูหนาว เซ็นต์ปีเตอร์เบิ์รก พระราชวังฤดูร้อน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เดินทาง  25-30 ม.ค. ราคา  44,999

เดินทาง  8-13 ก.พ.  ราคา  45,999

เดินทาง  9-14 , 16-21 ก.พ. , 1-6 , 8-13 , 15-20 มี.ค. ราคา 45,555

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย PFTG7D5N (TG) 7 วัน

พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซนต์เดอซาร์เวียร์ ละครสัตว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค เรือรบหลวงออโรร่า โบสถ์หยดเลือด จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล

เดินทาง 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 66,999

เดินทาง  26 ม.ค. - 1 ก.พ. , 6-12 , 27 ก.พ. - 5 มี.ค. , 20-26 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย. ราคา 53,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย RUS-PFTG7D5N (TG) 7 วัน

มอสโคว์ มูร์มันสค์ ห้างกุม ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล METRO  มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์

เดินทาง  24-30 พ.ย. , 5-11 ธ.ค.  ราคา  65,888

เดินทาง  22-28 ธ.ค. ราคา 67,888

เดินทาง 26 ม.ค. - 1 ก.พ. , 6-12 , 27 ก.พ. - 5 มี.ค. , 20-26 , 30 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา  60,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS ZA6DW5 (W5) 6 วัน

เตหะราน มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส  วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส

เดินทาง  7-12 พ.ย. , 19-24 ธ.ค. ราคา  30,999

เดินทาง  2-7 , 23-28 ม.ค. , 13-18 , 0-25 ก.พ. , 6-11 มี.ค.  ราคา  30,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย CSM-ZA6DWY (WY) 6 วัน

MCT มัสกัต มอสโคว์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิ ซาร์กอส  วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส MATRESHAKA  FACTORY ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ ถนนอารบัต

เดินทาง  28 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  39,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS-ZA5DWY (WY) 5 วัน

MCT มัสกัต พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต ซาร์กอส วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชมเซอร์คัส MASTRESHAKA FACTORY

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  36,999

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย MOS-ZA5DTG (TG) 5 วัน

ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ซาร์กอส ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต MATRESHAKA FACTORY , METRO ,  IZMAILOVSKY SOUVENIR

เดินทาง  6-10 , 20-24 ก.พ.  ราคา  38,888

เดินทาง  20-24 มี.ค.  ราคา  39,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS04 6วัน EY

เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล จัตุรัสวิคเตอเรีย เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บราซิล

เดินทาง 2-7 , 15-20 พ.ย. ราคา 35,900

เดินนทาง 6-11 ,  21-26 ธ.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซียมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก RUS03 8วัน EK

เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเว็นต์เดอะซาเวีย ตลาดอิสไมโลโว่ ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง ใหาวิหารเซนต์บลาซิล ถนนอาร์บัตสตรีท เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบถส์หยดเลือด วิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังนิโคลัส พระราชวังแคทเธอรีน

เดินทาง 7-14 , 21-28 , 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ราคา 57,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS02 6วัน QR

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ชาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว มอสโคว พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเชนต์บาซิล สุสานเลนิน มหาวิหารเชนต์ชาเวียร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา

เดินทาง 3-8 , 17-22 , 31 ต.ค. - 5 พ.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 14-19 พ.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 5-10 ธ.ค. ราคา 43,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUS01 6วัน TG

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน โบถส์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง เมืองเชนต์ปิเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือดตลาดอิสไมโลโว่

เดินทาง 6-11 , 18-23 ต.ค. ราคา 56,900

เดินทาง 3-8 , 17-22 พ.ย. ราคา 54,900

เดินทาง 8-13 , 22-27 ธ.ค. ราคา 55,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561