บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS04 6วัน EY

เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล จัตุรัสวิคเตอเรีย เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บราซิล

เดินทาง 2-7 , 15-20 พ.ย. ราคา 35,900

เดินนทาง 6-11 ,  21-26 ธ.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซียมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก RUS03 8วัน EK

เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเว็นต์เดอะซาเวีย ตลาดอิสไมโลโว่ ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา พระราชวังเคลมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง ใหาวิหารเซนต์บลาซิล ถนนอาร์บัตสตรีท เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ โบถส์หยดเลือด วิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังนิโคลัส พระราชวังแคทเธอรีน

เดินทาง 7-14 , 21-28 , 28 พ.ย. - 5 ธ.ค. ราคา 57,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS02 6วัน QR

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ชาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว มอสโคว พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเชนต์บาซิล สุสานเลนิน มหาวิหารเชนต์ชาเวียร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา

เดินทาง 3-8 , 17-22 , 31 ต.ค. - 5 พ.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 14-19 พ.ย. ราคา 42,900

เดินทาง 5-10 ธ.ค. ราคา 43,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUS01 6วัน TG

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน โบถส์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง เมืองเชนต์ปิเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือดตลาดอิสไมโลโว่

เดินทาง 6-11 , 18-23 ต.ค. ราคา 56,900

เดินทาง 3-8 , 17-22 พ.ย. ราคา 54,900

เดินทาง 8-13 , 22-27 ธ.ค. ราคา 55,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 สิงหาคม 2561