บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ Code ZGMDL-23018M

พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ วัดติโลมินโล วัดมนุหะ วัดอานันดา วิหารธรรมมายันจี พระอาทิตย์ตกดิน วัดชเวสันดอว์ เจดีย์ชเวสิกอง วิหารสัพพัญญู

เดินทาง   23-26 ก.ย. ราคา 14,990

เดินทาง  13-16 , 21-24 ต.ค. ราคา 16,990

Up Date : 15 พฤษภาคม 2566