บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
MMR061-FD

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู

เดินทาง  2-4 ก.พ.  ราคา  18,900

เดินทาง  16-18 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  16,900

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 14-16 เม.ย.  ราคา  19,900

เดินทาง  27-29 เม.ย.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR03-PG

เจดีย์เก๊ามูดอว์นั่งรถม้าชมเมือง สกายฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พรมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง  18-20 ม.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  25-27 ม.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  8-10 , 22-24 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  1-3 มี.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR04_SL

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  10-12 , 11-13 , 17-19 , 24-26 , 26-28 , 31 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 21-23 , 23-25 , 28 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  7-9 , 8-10 , 9-11 , 22-24 ก.พ.  ราคา  12,900

เดินทาง  17-19 ก.พ.  ราคา  13,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 7-9 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 21-23 , 2-24 , 23-25 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  8-10 , 9-11 มี.ค.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR012-DD พม่า หงสา ินทร์แขวน (DD) 3 วัน

เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง

12-14 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค.  ราคา  10,900

1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ก.พ.  ราคา  10,900

15-17 ก.พ.  ราคา  11,900

1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค.  ราคา  10,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 (FD) 3 วัน

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระะาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต

เดินทาง  25-27 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  19-21 , 26-28 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 22-24 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  16-18 , 23-25 ก.พ.  ราคา  12,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 15-17 , 22-24 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   23-25 , 29-31 มี.ค. ราคา  12,900

เดินทาง  30 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
พม่า MMR051 (FD) 4 วัน

พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ปิดทองพระมหามัยมุนี

เดินทาง   27-30 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  31 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา  16,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 23-26 ก.พ.  ราคา  15,900

เดินทาง  16-19 ก.พ. ราคา 17,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 23-26 , 30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 14,900

เดินทาง  16-19 มี.ค.  ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
พม่า MMR055 นั่งบอลลูน ชมเมืองพุกาม (FD) 3 วัน

นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามันมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง 3-5 , 24-26 พ.ย. ราคา 21,900

เดินทาง 1-3 , 15-17 , 22-24 ธ.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 8-10 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 28-30 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  25,900

เดินทาง  12-14 , 6-28 ม.ค. ราคา 21,900

เดินทาง  2-4 , 6-18 ก.พ.  ราคา  22,900

เดินทาง  23-25 ก.พ.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  6-8 เม.ย. ราคา 23,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
พม่า 4 เมือง MMR10 4 วัน

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายนื เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง  14-17 ธ.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  16-19  ก.พ.  ราคา  19,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
แกรนด์พม่า MMR09 6 วัน

ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

เดินทาง  2-7 เม.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  9-14  เม.ย.  ราคา  29,900

เดินทาง  30 เม.ย. - 5 พ.ค.  ราคา  28,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน PG

มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อุเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมหุนา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวซานดอร์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

เดินทาง   2-5 , 8-11 ก.พ.  ราคา  17,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 DD ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี งัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คืมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนเจดีย์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต 

เดินทาง  31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง   2-4 , 9-11 , 23-25 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง  16-18 ก.พ. ราคา 13,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 มี.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR021 พักหรู 4 ดาว PG 3วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง   1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 ก.พ.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR02 สักการะ3มหาบูชาสถาน SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เดินทาง 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-16 , 20-23 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 28-31 ธ.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR014 DD 2 วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ้เข้า เทพทันใจไจ้เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจย์ดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะสาน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตชอนินเนือง ตลาดสก๊อต 

เดินทาง  8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30  ม.ค.  6,900

เดินทาง  6-7 ก พ,  ราคา  7,200 / 12-13 ก.พ. ราคา 6,900 / 19-20 ก.พ. ราคา  7,900 

เดินทาง  20-21 , 26-27 ก.พ.ราคา 6,900

เดินทาง  5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 มี.ค.  ราคา  6,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR004 5 ดาว DD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค -2 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 10-17 , 21-23 ,  22-24 , 29 ก.ย. -1 ต.ค ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR002 SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก้อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

เดินทาง 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 7-10 , 28-31 ธ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR001 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD 3 วัน

ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง   11-13 ม.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  26-28 ม.ค.  ราคา  9,999

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25  ก.พ. ราคา 9,999

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR052 ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน FD

มัณฑะเลย์  พุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์บูพญา  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก  วัดเจดีย์ชเวสิกอง     วัดอนันดา  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู  วิหารธรรมยันจี  มัณฑะเลย์  อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ

เดินทาง  16-18 ก.พ.  ราคา  13,900

เดินทาง  2-4 , 16-18 มี.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 14-16 เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  27-29 เม.ย.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR08 สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน FD

 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน สมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองย่างกุ้ง)  เจดีย์ชเวมอดอร์ (เมืองหงสาวดี)  พระธาตุอินทร์แขวน (เมืองไจก์โถ) พระมหามัยมุนี (เมืองมัณฑะเลย์)  มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองพุกาม)

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค , 29 ธ.ค. -2 ม.ค.  , 30 ธ.ค. -3 ม.ค.  ราคา 25,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (JT01)1 วัน SL

ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ

เดินทาง  13 , 20 , 27 พ.ย.

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 ธ.ค.

เดืนทาง  8 , 15 , 22 , 29 ม.ค.

เดินทาง 12 , 26 ก.พ.

เดินทาง  5 , 12 , 19 , 26 มี.ค.

ราคา  4,999

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2561