บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม (FD) 3 วัน 055FD

นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์  พระมหามัยมุนี

เดินทาง  13-15  ธ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  17-19  ม.ค.  ราคา  23,900

เดินทาง  31 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  22,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ (PG) 3 วัน 003PG

ทัวร์พม่า  พุกาม  มัณฑะเลย์  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์

เดินทาง  29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  6-8 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ,  31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  15,900  (ปีใหม่2020)

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า สักการะ5มหาบูชาสถาน (PG) 5 วัน MMR08PG

พระมหามัยมุนี  มหาเจดีย์ชเวดากอง  มหาเจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง  21-25 พ.ย.  ราคา  22,900

เดินทาง  6-10 ธ.ค.  ราคา  23,900

เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  28,900  (ปีใหม่2020)

เดินทาง  9-13 ม.ค.  13-17 ก.พ. , 26-30 มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-6 , 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  10-14 , 12-16 เม.ย.  ราคา  23,900  (สงกรานต์)

เดินทาง  28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ,  25-29  มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน (PG) MMR031

วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอกสายน์ เจดีย์นมนาง เขาสกายน์ เจดีย์อูมินทงแส่

เดินทาง   29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  6-8 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  20-22 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน (PG) MMR03

เจดีย์เก๊ามูดอว์นั่งรถม้าชมเมือง สกายฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พรมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง   29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   6-8  ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  28-30 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  15,900 (ปีใหม่2020)

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว (SL) MMR04

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  31 ต.ค. - 2 พ.ย.  ราคา  8,999

เดินทาง  7-9 , 21-23  พ.ย.  ราคา  8,999

เดินทาง  5-7  ธ.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  15-17 , 20-22 , 22-24 , 26-28  ธ.ค.  ราคา  8,999

เดินทาง  27-29 ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  3-5 , 10-12 , 17-19  ม.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  24-26 , 30 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน (FD) MMR051

พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ปิดทองพระมหามัยมุนี

เดินทาง   14-17  พ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง   27-30  ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง   28-31 , 29 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  16-19 ม.ค.  ,  30 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน (PG) MMR051

เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู มัณฑะเลย์ หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง  28 , 30  ธ.ค. ราคา 17,900 / 29 , 31 ธ.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดีย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน (PG) MMR021

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง  1-3 , 15-17 , 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  22-24 พ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-7 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  6-8 , 8-10 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  13-15 , 27-29 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  20-22 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  28-30 , 29-31 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  16,900 (ปีใหม่2020)

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน (FD) MMR052

เจดีย์บูพญา พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง วัดกุบยางกี วัดสัญพัญญู มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก

เดินทาง   15-17 , 22-24 , 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง    17-19 ม.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน (FD) MMR04

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา จดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง   9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พ.ย. - 2 ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   5-7 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   7-9 , 8-10 , 20-22 , 21-23  ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง    13-15 , 14-16  ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  27-29 , 28-30  ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  29-31 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  10-12 , 17-19 , 24-26 , 31 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าพัก5ดาวสักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน (SL) MMR014

เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กระส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต

เดินทาง   20-21 , 27-28  ต.ค.  ราคา  7,900

เดินทาง   23-24  ต.ค.  ราคา  8,900

เดินทาง   3-4 ,10-11 , 17-18 , 24-25  พ.ย.  ราคา  7,900

เดินทาง   1-2 , 22-23 ธ.ค.  ราคา  7,900

เดินทาง  4-5 , 11-12 , 29-30  ธ.ค.  ราคา  8,900

เดินทาง  18-19 , 25-26  ธ.ค.  ราคา  6,900

เดินทาง  5-6 , 12-13 , 9-20 , 26-27  ม.ค.  ราคา  7,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าไหว้พระวัดดัง 1 วัน (DD) JT01

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ ทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง    7 , 14 , 21 , 28  พ.ย.  ราคา  3,999

เดินทาง   1 , 12 , 19 , 26 ธ.ค.  ราคา  3,999

เดินทาง   2 , 5 , 8 , 9 , 15 , 16 , 22 , 23 , 29 ธ.ค.  ราคา  4,999

เดินทาง   2  ม.ค.  ราคา  4,999

เดินทาง  9 , 16 , 30 ม.ค.  ราคา  3,999

เดินทาง   6 , 20 , 27 ก.พ.  ราคา  3,999

เดินทาง  13 ก.พ.  ราคา  2,999

เดินทาง  5 , 19  มี.ค.  ราคา  4,999

ดินทาง  12 , 26 มี.ค.  ราคา  3,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 ตุลาคม 2562