บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามถูก
FDH1ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน MAR-OCT24

 ชมนาขั้นบันได ตลาด36สาย โมอาน่าคาเฟ่ ยอดเขาฟานซีปัน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งเรือกระจาด

เดินทาง 28-31 , 29 มี.ค. - 1 เม.ย. , 30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 15899

เดินทาง  19-22 เม.ย. ราคา 15899

เดินทาง  25-28 เม.ย. ราคา 16899

เดินทาง  3-6 , 4-7 พ.ค. ราคา 17899

เดินทาง  11-14 , 16-19 , 19-22 พ.ค. ราคา 15899

เดินทาง 1-4 มิ.ย. ราคา 16899

เดินทาง  7-10 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24 , 27-30 มิ.ย. ราคา 15899

เดินทาง  4-7 , 5-8 , 11-14 ก.ค. ราคา 15899

เดินทาง  20-23 , 27-30 ก.ค. ราคา 16899

เดินทาง  3-6 , 22-25 , 24-27 ส.ค. ราคา 15899

เดินทาง  10-13 ส.ค. ราคา 16899

เดินทาง  5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 ก.ย. ราคา 15899

เดินทาง  3-6 , 4-7 , 18-21 , 19-22 , 24-27 , 25-28 , 26-29 ต.ค. ราคา 15899

เดินทาง  10-13 , 17-20 ต.ค. ราคา 16899

เดินทาง  11-14 ต.ค. ราคา  18899

เดินทาง  12-15 ต.ค. ราคา  17899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CFDD3 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน FD (APR-OCT24)

กระเช้าขึ้น บานาฮิลล์ สะพานมือทอง ล่องเรือกระด้ง สะพานมังกรพ่นไฟ ตลาดฮาน วัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ริมทะเล 

เดินทาง  6-8 เม.ย. ราคา 18899

เดินทาง 4-6 พ.ค. ราคา 16899

เดินทาง  17 -19 พ.ค. ราคา 15899

เดินทาง  1 , 14 , 21 , 29 มิ.ย. ราคา 14899

เดินทาง  6-8 ก.ค. ราคา 14899

เดินทาง  20-22 ก.ค. ราคา 15899

เดินทาง  27-29 ก.ค. ราคา 16899

เดินทาง  3-5 , 24-26 ส.ค. ราคา 14899

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 16899

เดินทาง  7-9 ก.ย. ราคา 14899

เดินทาง  21-23 ก.ย. ราคา 13899

เดินทาง  22-24 ต.ค. ราคา 14899

เดินทาง  25-27 , 26-28 ต.ค. ราคา 15899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CVZD6ดานัง-ฮอยอัน-เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน3คืน บินVZ APR-OCT24

 บานาฮิลล์ สะพานมือ ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน ล่องเรือแม่น้ำหอม นั่งรถซิโคล่ 

เดินทาง  3 , 24 เม.ย. ราคา 14899

เดินทาง  5 , 6 เม.ย. ราคา 16899

เดินทาง  10 , 13 เม.ย. ราคา 22899

เดินทาง 26 เม.ย. ราคา 15899

เดินทาง  3 , 22 , 31 พ.ค. ราคา 16899

เดินทาง  9 , 16 , 253 พ.ค. ราคา 15899

เดินทาง  1 มิ.ย. ราคา 16899

เดินทาง  8 , 14 , 21 , 22 , 28 มิ.ย. ราคา 15899

เดินทาง 3 ก.ค. ราคา 14899

เดินทาง 5 , 11 , 19 , 26 ก.ค. ราคา 15899

เดินทาง  2 , 16 , 22 , 29 ส.ค.  ราคา  15899

เดินทาง  9 ส.ค. ราคา 16899

เดินทาง  21 , 28 ส.ค. ราคา 14899

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25  ก.ย. ราคา 14899

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 28 ก.ย. ราคา 15899

เดินทาง  2 , 9 , 13 , 16 , 20 ต.ค. ราคา 14899

เดินทาง  3 , 17 ต.ค. ราคา 15899

เดินทาง  11 , 12 , 23 ต.ค. ราคา  16899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CVZD5 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บินVZ OCT24

 ดานัง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร วัดหลินอิ๋ง ล่องเรือกระด้ง บานาฮิลล์ สะพานมือ สวนสนุกบานาฮิลล์ โบสถ์สีชมพู ตลาดฮาน

เดินทาง  3 , 24 , 26 เม.ย. ราคา 14899   

เดินทาง  6 เม.ย. ราคา 16899   

เดินทาง  10 , 12 , 13 , 14 เม.ย. ราคา 22899   

เดินทาง  19 , 20 เม.ย. ราคา 15899 

เดินทาง  4 พ.ค. ราคา 16899 

เดินทาง  5 พ.ค. ราคา  14899

เดินทาง  10 , 17 , 25 พ.ค. ราคา 15899

เดินทาง  1 มิ.ย. ราคา 16899 

เดินทาง  8 , 14 , 15 , 21 , 26 , 28 มิ.ย. ราคา 15899 

เดินทาง  19 มิ.ย. ราคา 14899 

เดินทาง  3 , 10 , 20 , 24 ก.ค. ราคา 14899 

เดินทาง  5 , 6 , 12 , 13 , 17 ก.ค. ราคา 15899 

เดินทาง  19 , 26 , 27 ก.ค. ราคา 16899   

เดินทาง  2 , 3 , 16 , 23 , 30 , 31 ส.ค. ราคา 15899 

เดินทาง  7 , 21 , 28 ส.ค. ราคา 14899 

เดินทาง 9 ส.ค. ราคา 16899 

เดินทาง    7 , 13 , 14 , 20 , 27 , 28 ก.ย. ราคา 15899 

เดินทาง  25 ก.ย. ราคา  14899 

เดินทาง  3 , 4 , 5 , 17 ต.ค. ราคา 15899   

เดินทาง  9 , 13 , 16 , 20 ต.ค. ราคา 14899   

เดินทาง  12 , 23 ต.ค. ราคา 16899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CVZD7 ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์-แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน VZ (MAY-OCT24)

สะพานแห่งความรัก รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรไฟ ล่องเรือกระด้ง ออนเซ็น บานาอิลล์ สะพานมือ สวนสนุก บานาอิลล์ ตลาดฮาน โบสถ์สีชมพู

เดินทาง  9-12 , 18-21 , 24-27 , 31 พ.ค ราคา 17,899

เดินทาง  7-10 , 22-25 , 29 มิ.ย.  ราคา 17,899

เดินทาง  17-20 , 24-27 ส.ค.  ราคา 17,899

เดินทาง  6-9 ก.ย. ราคา 16,899   

เดินทาง  21-24 ก.ย.  ราคา  17,899   

เดินทาง  11-14 , 18-21 , 19-22 ต.ค.  ราคา  17,899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CVZD8 ดานัง-ฮอยอัน-Memory Resort+Show พักบานาฮิลล์ 4วัน VZ (JUN-OCT24)

สะพานมือ บานาฮิลล์ วัดหลินอิ๋ง คาเฟ่ซานตามารีน่า รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ ล่องเรือกระด้ง สวน APEC ฮอยอัน ตลาดฮาน

เดินทาง  12-15 มิ.ย. ราคา 15,899

เดินทาง  4-7 , 12-15 ก.ค. ราคา 16,899   

เดินทาง  1-4 , 17-20 , 23-26 , 30 ส.ค.  ราคา 16,899     

เดินทาง  21-24 , 26-29  ก.ย. ราคา 16,899   

เดินทาง  18-21 ต.ค.  ราคา  16,899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CVNH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน Mega Grand World 4 วัน 3 คืน VN (APR-SEP24)

ตลาดไนท์เมืองซาปา โบสถ์หิน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน หมู่บ้าน Cat Cat โมอาน่าซาปาคาเฟ่ ลาวไก สุสานโฮจิมินห์ วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบคืนดาบ ถนน36สาย 

เดินทาง  5-8 เม.ย.  ราคา  16899   

เดินทาง  13-16  เม.ย.  ราคา  19899

เดินทาง  10-13 , 16-19 , 25-28  พ.ค.  ราคา  14899   

เดินทาง  31 พ.ค.  ราคา  16899

เดินทาง  13-16 , 27-30 มิ.ย.  ราคา  14899     

เดินทาง  19-22 ก.ค.  ราคา 18899

เดินทาง  27-30  ก.ค. ราคา  19899   

เดินทาง  2-5 , 24-27  ส.ค.  ราคา  14899     

เดินทาง  10-13  ส.ค.   ราคา  18899 

เดินทาง  7-10  ก.ย.  ราคา  15899 

เดินทาง  13-16 , 20-23 , 27-30  ก.ย.  ราคา  14899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
CTGHAN2 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน TG (NOV-DEC24)

โมอาน่าซาปาคาเฟ่ โบสถ์หิน ตลาดไนท์ซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน หมู่บ้าน Cat Cat ทะเลสาบคืนดาบ ถนน36สาย หมู่บ้านธูป วัดเฉินก๊วก

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 25-28 , 28 พ.ย. ราคา  20899

เดินทาง  6-9  ธ.ค.  ราคา 21899

เดินทาง  12-15 , 20-23 ธ.ค.  ราคา 20899  

เดินทาง  29 ธ.ค. , 30 ธ.ค.  ราคา   26899

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนามเหนือ FANSIPAN (TG) 4 วัน

 เวียดนามเหนือ FANSIPAN (TG) 4 วัน

เดินทาง  พ.ค. - ต.ค.  ราคาเริ่มต้นที่ 16,919

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
SGN61VN เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์ ฟาดเทียด ทะเลทรายแดง จัตุรัสลามเวียน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า สวนดอกไม้ น้ำตกดาลันลา นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม วัดเทียนหาว ตลาดเบนถัน โบสถ์นอร์ธเธอดัม

เดินทาง  23-26 พ.ค.  ราคา  14999

เดินทาง  31 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา 15999

เดินทาง  1-4 มิ.ย.  ราคา 17999

เดินทาง  20-23 , 27-30 ก.ค.  ราคา  17999

เดินทาง  9-12 ส.ค.  ราคา  17999

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
HAN44FD ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน

หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน สะพานแก้วมังกร จัตุรัสบาดิญ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้ง36สาย วัดตามจุ๊ก

เดินทาง  4-7 พ.ค. ราคา 21999

เดินทาง  16-19 พ.ค. ราคา  18999

เดินทาง 1-4 มิ.ย. ราคา 20999

เดินทาง  20-23 มิ.ย.  ราคา  17999 

เดินทาง  4-7 ก.ค. ราคา 17999

เดินทาง  20-23 ก.ค.  ราคา  20999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 19999

เดินทาง  10-13 ส.ค. ราคา  21999 

เดินทาง  29 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 18999   

เดินทาง 12-15 ก.ย. ราคา  18999 

เดินทาง  26-29 ก.ย.  ราคา  17999 

เดินทาง  12-15 ต.ค. ราคา 21999 

เดินทาง  26-29 ต.ค.  ราคา  18999

โปรแกรม  static.best-consortium.com/content/files/program/pdf/BT-HAN44FD/

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
HAN47FD ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว 4 วัน

ไนท์มาเก็ตดาลัด น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าโรบินอิลล์ Tuyen Lam วัดดั๊กลัม สวนดอกไม้ นั่งเรือสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ ปราสาทไม้รูปดอกบัว ไนท์มาร์เก็ตญาจาง

เดินทาง  9-12 พ.ค. ราคา 16999

เดินทาง 13-16 มิ.ย. ราคา 16999

เดินทาง  27-30  มิ.ย.  ราคา  16999 

เดินทาง  11-14 ก.ค.  ราคา  16999   

เดินทาง  22-25 ส.ค. ราคา 17999 

เดินทาง  5-8 ก.ย. ราคา  15999

เดินทาง  19-22 ก.ย. ราคา  16,999 

เดินทาง  3-6 ต.ค. ราคา  16999 

เดินทาง  17-20 ต.ค. ราคา 19999

ขอโปรแกรม แอดไลน์ ID : annrjtv

Post Dateอัพเดทวันที่12 มีนาคม 2567