บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CCXH2 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

 CCXH2 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

เดินทาง  25-27 พ.ค. ราคา 23899

เดินทาง  8-10 , 15-17 , 22-24 มิ.ย. ราคา 22899

เดินทาง  29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 23899

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 ก.ค.  ราคา  23899

เดินทาง  20-22 ก.ค.  ราคา  25899

โปรแกรมคลิ๊ก   shorturl.asia/h9sX7

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CCXH1 ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัดดัง 3วัน2คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

 CCXH1 ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 6 วัดดัง 3วัน2คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

เดินทาง  25-27 พ.ค. ราคา 20899

เดินทาง  8-10 , 15-17 , 22-24 มิ.ย. ราคา 19899

เดินทาง  29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 20899

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 ก.ค. ราคา 20899

เดินทาง  20-22  ก.ค. ราคา 22899

เดินทาง  2-4 , 23-25 ส.ค. ราคา 21899

เดินทาง  31 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 20899 

โปรแกรม คลิ๊ก  shorturl.asia/HTr8a

 

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CTGH1 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 CTGH1 ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง 3 วัน 2 คืน สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง  10-12, 17-19 พ.ค.  ราคา  23899 

โปรแกรม คลิ๊ก   https://shorturl.asia/Pybl8

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CFDHKG2 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน สายการบิน FD (APR-JUL24)

 CFDHKG2 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน สายการบิน FD (APR-JUL24)  

เดินทาง  13-15 , 14-16 เม.ย. ราคา 28899

เดินทาง  20-22 เม.ย.  ราคา  21899

เดินทาง  27-29 เม.ย. ราคา 23899

เดินทาง  4-6 พ.ค.  ราคา 23899

เดินทาง  1-3 มิ.ย. ราคา 23899

เดินทาง  8-10 มิ.ย.  ราคา  21899

เดินทาง  5-7 ก.ค. ราคา 21899

เดินทาง  20-22 , 27-29 ก.ค. ราคา 23899

โปรแกรม คลิ๊ก  shorturl.asia/gOYvS

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
HKG46 HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3D2N (MAY-SEP) V.2

HKG46 HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง BY FD 3D2N (MAY-SEP) V.2

Post Dateอัพเดทวันที่26 เมษายน 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CFDHKG1 ฮ่องกง-นองปิง - ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน FD (APR-JUL24)

CFDHKG1 ฮ่องกง-นองปิง - ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน2คืน FD (APR-JUL24)

เดินทาง  14-16 เม.ย. ราคา 25899

เดินทาง  20-22 เม.ย. ราคา 18899

เดินทาง  27-29 เม.ย. ราคา 20899

เดินทาง  4-6 พ.ค. , 1-3 มิ.ย. ราคา  20899 

เดินทาง  8-10 มิ.ย. , 5-7 ก.ค. ราคา  18899 

เดินทาง  20-22 , 27-29 ก.ค.  ราคา  20899

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
CHBH1 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (APR-AUG24)

CHBH1 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด 3วัน2คืน สายการบิน GREATER BAY AIRLINES (APR-AUG24)

เดินทาง 19-21 เม.ย. ราคา 15899

เดินทาง  10 - 12 พ.ค.  ราคา  15899

เดินทาง  24-26 , 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา  14899

เดินทาง  1-3 มิ.ย.  ราคา  17899

เดินทาง  8-10 , 22-24 มิ.ย.  ราคา  14899 

เดินทาง  5-7 ก.ค.  ราคา  15899 

เดินทาง  20-22 , 27-29 ก.ค.  ราคา  17899 

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 17899 

เดินทาง  17-19 , 24-26 , 31 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  15899

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2567