บริษัท อาร์เจ ทราเวล
35/514 หมู่1 ม.ทวีทอง3 ถ.เลียบคลองฯ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398 , 02-8077309 แฟ็กซ์.02-8077309
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOT HOT 4 วัน 3 คืน ( ZV ) rjfms

ไทป เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน

เดินทาง   27 - 30  มี . ค   ราคา  15,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE 4 วัน 3 คืน ( GE ) rjfms

ไทเป หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเปเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อุทยานเย่หลิ่ว เถาหยวน

เดินทาง  26 - 29 มี.ค   ราคา  18,900

               23 - 26 เม.ย   ราคา  18,900

7 - 10  , 8 - 11  , 21 - 24 , 22 - 25  พ.ค   ราคา  18,900

              4 - 7  , 18 - 21   มิ.ย    ราคา  18,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน ( CI ) rjbt

เถาหยวน ไทเป ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ศูนย์ประการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ผูหลี่ หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู เกาสง ฟอร์โมซา บูเลอวาร์ด ทะเลสาบดอกบัว  E- DA WORLD - OUTLET MALL  ร้านขนมเค้กสับปะรด สนามบินเกาสง

เดินทาง  11 - 15  เม.ย   58   ราคา   35,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING (CI) 4 วัน

ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้ง IT MAll หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  12-15 ก.พ.  ราคา  24,900

เดินทาง  19-22 มี.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-5 เม.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-5 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  21-24 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-15 มิ.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  30 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-15 ส.ค.  ราคา  24,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (GE) 5 วัน

 วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สวนสนพันปี  บึงสองพี่น้อง ขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง  5-9 , 26-30 มี.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  4-8 มิ.ย.  ราคา 26,600

เดินทาง  8-12 ก.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  26,600

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (CI) 5 วัน

วัดจงไถซาน๙ื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟ๋งเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  14-18 มี.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  25-29 เม.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  14-18 พ.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  13-17 มิ.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  9-13 ก.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  30,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน SUPER PRO (GE) 5 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมอุทยาน สวนสนพันปี ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  10-14 เม.ย.  ราคา  33,900

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  33,900 

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN EDA (CI) 6 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมอุทยาน สวนสนพันปี ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ วัดฝอกวงซาน สวนสนุก EDA WORLD ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  40,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน DEE DEE (CI) 6 วัน

อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน วัดจงไถซานซื่อ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟงเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สวนสนพันปี ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  39,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (TG) 5 วัน

อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  43,900

  ***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน HOT HIT (GE) 6 วัน

อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เเช่น้ำแร่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซาาน นั่งรถไฟชมอุทยาน สวนสนพันปี ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  37,900

  ***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน SABAI SABAI (CI) 5 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์ฌก็ตฟ๋งเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สวนสนพันปี ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  11-15 เม.ย.  ราคา  35,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAROKO (CI) 5 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟ๋งเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน พิพิธภัณฑ์กู้กง ศูนย์ปะการังแดง ตึกไทเป101 ร้านพายสับปะรด ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค จีหลง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  38,900 

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน SUPREME (TG) 5 วัน

อนุสรวีรชนจงเรื่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ปะการังแดง ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  11-15 เม.ย.  ราคา  46,900 *****

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  45,900 *****

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING 4D (GE) f

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ประการังแดง พิพิธภัฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง ดิวตรี้ฟรี อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  5 - 8  , 12 - 15 , 26 ก.พ - 1 มี.ค   ราคา  19,900

เดินทาง  5 - 8  , 12 - 15 , 19 - 22  มี.ค   ราคา  19,900

เดินทาง  2-5 , 23-26 เม.ย. ราคา  19,900

เดินทาง  1-4 , 2-5 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 28-31 พ.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 มิ.ย. ราคา 19,900

เดินทาง  3-6 , 17-20 ก.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  7-10 , 9-12 ส.ค.  ราคา  19,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ 5 D(CI)

อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น 89 นั่งรถไฟหัวจรวด

เดินทาง 11-15 ก.พ. ราคา  29,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   
 
 
 
 
 
Facebook like RjTravel