บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน (VZ) 4 วัน TPE061VZ

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  หมู่บ้านสายรุ้ง

เดินทาง  5-8  มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  19-22 มี.ค.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน (CI) 5 วัน TPE01CI

นั่งรถไฟโบราณ  ชมอุทยานอาลีซาน  วัดหลงซาน  เมืองโบราณลู้กัง  ไทเป101

เดินทาง  9-13  ม.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  12-16  ก.พ.  ราคา  19,900

เดินทาง  4-8  มี.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  18-22  มี.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  2-6  เม.ย.  ราคา  20,900

เดินทาง  1-5  พ.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  2-6  พ.ค.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน (CI) TPE01

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-MITSUI OUTLET MALL

เดินทาง  25-28  ม.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  4-7 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  10-13 ก.พ.  ราคา  16,888

เดินทาง  16-19 , 18-21 , 23-26 , 25-28 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  4-7 , 6-9 , 8-11 , 11-14 , 16-19 , 18-21 , 25-28  มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  23-26  มี.ค.  ราคา  14,888

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (VZ) RMQ01

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

เดินทาง  27-30 ธ.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  3-6 ม.ค.  ราคา  12,888

เดินทาง  4-7 , 5-8 , 9-12 , 19-22 , 30 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  13,888

เดินทาง  8-11 , 9-12 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  20-23 , 21-24  ก.พ.  ราคา  13,888

เดินทาง  1-4 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 20-23 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  22-25 มี.ค.  ราคา  12,888

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LOVE (TG) 4 วัน

วัดหลงซาน ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  12-15 ม.ค.  ราคา  19,500

เดินทาง  19-22 , 26-29 ก.พ.  ราคา  19,500

เดินทาง  5-8 , 19-22 มี.ค.  ราคา  19,500

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  20,500

เดินทาง  14-17 , 28-31 พ.ค.  ราคา  20,500

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  20,500

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL GOOD (TG) 5 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดซิงเทียน ตลาดซีเหมินติง ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  18-22 กพ.  ราคา  20,500

เดินทาง  8-12 , 22-26  เม.ย.  ราคา  21,000

เดินทาง  2-6 , 20-24  พ.ค.  ราคา  21,000

Post Dateอัพเดทวันที่29 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL BEST (TG) 5 วัน

ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไถจง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานทาโรโกะ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  15-19 ม.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-16 ก.พ.  ราคา  24,900

เดินทาง  4-8 , 18-22 มี.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  22-26 เม.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-6 พ.ค.  ราคา  25,900 (วันฉัตรมงคล)

เดินทาง  27-31 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  10-14 , 24-28 มิ.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  3-7 ก.ค.  ราคา  25,900 (อาสาฬหบูชา)

เดินทาง  22-26 ก.ค.  ราคา  24,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LIKE (TG) 4 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซานซื้อ ไทเป101 ตลาดซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง  16-19  ม.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  7-10 ก.พ.  ราคา  22,900 (มาฆบูชา)

เดินทาง  20-23 ก.พ.  ราคา  21,900

เดินทาง  12-15 , 26-29  มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  3-6  เม.ย.  ราคา  22,900

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-5 พ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  14-17 , 21-24 พ.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (EVA AIR) 5 วัน ZTPE59
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า  วัดหลงซาน  อุทยานอาลีซาน  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น

เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  18,999

เดินทาง  5-9 มี.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-7 เม.ย.  ราคา  20,999

เดินทาง  16-20 , 23-27  เม.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  7-11 , 13-17 พ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  21-25 , 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ราคา  18,999

เดินทาง  25-29 มิ.ย.  ราคา  17,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง (TG) 5 วัน TPE22
บ้านสายรุ้ง  อาลีซาน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ตึกไทเป101  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเทียวหยวน
เดินทาง  10-14 ม.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  17-21 ม.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  6-10 ก.พ.  ราคา  25,999
เดินทาง  14-18 , 21-25 ก.พ.  ราคา  24,999
เดินทาง  6-10 มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27-31 มี.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  2-6 เม.ย.  25,999
เดินทาง  24-28 เม.ย.  ราคา  24,999
เดินทาง  1-5 , 2-6 พ.ค.  ราคา  26,999
เดินทาง  15-19 , 22-26 พ.ค.  ราคา  24,999
Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ (TG) TPE04

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

เดินทาง  11-16  , 12-17 เม.ย.  ราคา  33,888  (สงกรานต์)

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน (TG) TPE03

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  30,888  (สงกรานต์)

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ (TG) 5 วัน TGTPE02

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืน-ซื่อหลิน-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

เดินทาง  11-15 เม.ย.  ราคา  30,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว (CHINA AIR) ZTPE37
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน
เดินทาง  20-23 , 21-24 ธ.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  28-31 ธ.ค.  ราคา  23,999
เดินทาง  11-14 ม.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  16-19 , 17-20 , 18-21 ม.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 27 ก.พ. - 1 มี.ค. , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. , 29 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา  15,999
เดินทาง  6-9 , 7-10 มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  13-16 มี.ค.  ราคา  15,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน (EVA AIR) ZTPE52
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไทเป101  ซีเหมินติง
เดินทาง  8-13  ม.ค.  ราคา  21,999
เดินทาง  12-17 ก.พ.  ราคา  22,999
เดินทาง  11-16 , 18-23 มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  8-13 , 29 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  3-8 , 10-15 มิ.ย.  ราคา  19,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป TPE20 EP2
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ตลาดปลาเมืองไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101
เดินทาง  9-12 , 16-19 ม.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง  6-9 ก.พ.  ราคา  20,999
เดินทาง  13-16 , 20-23 ก.พ.  ราคา  19,999
เดินทาง  5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง  3-6 เม.ย.  ราคา  20,999
เดินทาง  10-13 เม.ย.  ราคา  26,999
เดินทาง  12-15 เม.ย.  ราคา  28,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  19,999
เดินทาง  30 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  20,999
เดินทาง  3-6 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  20,999
เดินทาง  14-17 พ.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง   18-21 มิ.ย.  ราคา  19,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย (BR) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  15-19 เม.ย.  ราคา  19,900 (สงกรานต์)

เดินทาง  17-21เม.ย.  ราคา  18,900

เดินทาง  29 เม.ย. - 2  มิ.ย.  ราคา  19,900

เดินทาง  12-16 , 26-30 มิ.ย.  ราคา  19,900

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน T38

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี
ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  19-23 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  25-29 ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  30 ธ.ค. - 3 ม.ค.   ราคา  24,888  (ปีใหม่)

เดินทาง  3-7 , 8-12 , 10-14 ม.ค.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน T41

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง ตึกไทเป101 - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง   9-13 , 16-20 , 30 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา  16,900

เดินทาง  6-10 ก.พ.  ราคา  18,900

เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 19-23 มี.ค.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน T39

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  7-11 ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  25,888

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  1-5 , 15-19 , 22-26 , 28 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  8-12 ก.พ.  ราคา  17,888

เดินทาง  7-11 , 14-18 , 21-25 มี.ค.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่02 ธันวาคม 2562