บริษัท อาร์เจ ทราเวล
35/514 หมู่1 ม.ทวีทอง3 ถ.เลียบคลองฯ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398 , 02-8077309 แฟ็กซ์.02-8077309
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR 6 D 5 N จุใจ ( CI ) rjfs

นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น น้ำตกฉางชุน สะพานชื่อมู่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป วัดจงไถชานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ฟงเจี๋ยำนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ ระดับ 5 ดาว เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ดิวตี้ฟรี ตึกไทเป 101

เดินทาง 29 ธ.ค - 3 ม.ค 58   ราคา  38,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR HILIGHT 5 D 4 N ( TG ) rjfs

ไทเป จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 หนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น น้ำตกฉางชุน สะพานซือมู่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป ศูนย์ปะการังแดง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  28 ธ.ค - 1 ม.ค 58   ราคา  39,900

29 ธ.ค - 2 ม.ค 58   ราคา  39,900

30 ธ.ค - 3 ม.ค 58   ราคา  39,900

31 ธ.ค - 4 ม.ค 58   ราคา  39,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR HOT HIT 6 D 5 N ( GE ) rjfs

นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น น้ำตกฉางซุน สะพานซือมู่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป เมืองไทจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ศูนย์ปะการังแดง ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 ดิวตรี้ฟรี ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

เดินทาง 27 ธ.ค - 1 ม.ค 58   ราคา  37,900

28 ธ.ค - 2 ม.ค 58   ราคา  37,900

30 ธ.ค - 4 ม.ค   58   ราคา   37,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR สุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน ( CI ) rjfs

ไทเป จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 หนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น น้ำตกฉางซุน สะพานซือหมู่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป ศูนยืปะการังแดง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง 29 ธ.ค - 2 ม.ค   ราคา  37,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR สุดฟิน 6 F 5 N ( CI ) rjfs

ไทเป อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ พิพิธภัฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟด่วนเมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น น้ำตกฉางชุน สะพานซือมู่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชาอู่หลง เมืองเจี้ยอี้ อุทยยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบรา ณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ ระดับ 5ดาว เมืองไทเป ศูนย์ปะกการังแดง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

เดินทาง 30 ธ.ค - 4 ม.ค 58   ราคา  38,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันอาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน ( CI ) rjssh

ไทเป พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว เมืองไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองผู่หลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน กรุงไทเป ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง DUTY FREE

เดินทาง 28 ธ.ค - 1 ม.ค   ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน ( CI ) rjssh

ไทเป พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เมืองไทจง เฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองผู่หลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน กรุงไทเป ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง DUTY FREE

เดินทาง 31 ธ.ค - 4 ม.ค   ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน ( CI ) rjssh

ไทเป พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองเจียวซี เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์ปลาคัตสึโอะ เมืองฮัวเหลียน อี๋หลัน เย๋หลิ่ว ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น เมืองไทจง เฟิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู ไทเป ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง DUTY FREE

เดินทาง  28 ธ.ค - 1 ม.ค   ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ (CI) 5 วัน

นั่งรถไฟหัวจรวด สวนสนุกEDA-WORLD พิพิธภัณฑ์ฝวงกวงซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป 101 ชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

เดินทาง  31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58  ราคา  39,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) ปีใหม่ 2015 (3 อุทยาน)

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉานชื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวดไทเป นั่งรถไฟMRT แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ชมวิวชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ 

เดินทาง  27 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58  ราคา  40,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน EDA-WORLD (CI) 5 วัน

หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป101 ชั้น89 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์ฝวงกวงซัน อ่าวซีจือ อดีตสถานฑูตอังกฤษ EDA-WORLD อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู  

เดินทาง  6-10 ธ.ค.  ราคา  32,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 6 วัน

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟMRT ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ  

เดินทาง  5-10 ธ.ค.  ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 4 วัน

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ชิมชาอู่หลง ไทเป101 ชั้น 89 พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด 

เดินทาง  23-26 พ.ย.  ราคา 28,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 4 วัน A

อี๋หลัน อุโมงค์เสวี่ยซัน ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้าน อาบน้ำแร่ หน้าผาซิงสุ่ย อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน ชมการแสดงชาวเผ่า ชิมขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน สะพานคู่รัก ถนนโบราณตั้นส่วย ซือหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด

เดินทาง  21-24 ต.ค.  ราคา  29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน E DA WORLD (CI) 5 วัน

ไทเป หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป101 ชมวิวชั้น89 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ศูนย์ปะการังแดง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวอซัน อ่าวซีจือ อดีตสถานฑูตอังกฤษ EDA-WORLD อาบน้ำแร่ ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู

เดินทาง   11-15 ต.ค.   ราคา 32,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน สุขสันต์วันแม่ (CI) 5 วัน A

ผู่ลี่ อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันชื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ศูนย์ประการังแดง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเปชมวิวชั้น 89 หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด 

เดินทาง   12-16 ส.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (GE)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป101 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แช่น้ำแร่ออนเซ็น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานชื่อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

เดินทาง 20-24 ส.ค. , 17-21 ก.ย. ราคา 28,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน GE

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานชื่อ แช่น้ำแร่ออนเซ็น อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป101 พิพิธ๓ัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง 4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ก.ย. ราคา 26,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน (CI)

ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ขึ้นตึกไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ พิพิธภัณฑ์ทอง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง 11-14 , 18-21 , 25-28 ก.ย. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน (CI)

SHOPPING MALL ไทเป101 วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา วัดจงไถฉานชื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง   2-6 , 9-13 ส.ค. ราคา 34,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   
 
 
 
 
 
Facebook like RjTravel