บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
35/514 หมู่บ้าน.ทวีทอง3 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน I T16 TAIWAN BEST SELL (XW) 5 วัน

ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินหวู๋ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานหลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 2-6 , 23-27 ราคา 17,988

เดินทาง 16-20 มิ.ย. ราคา 16,988

เดินทาง 7-11 ก.ค. ราคา18,988

เดินทาง 9-13 ก.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 21-25 ก.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 25-29 ส.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 1-5 ก.ย. ราคา 16,988

เดินทาง 8-12 ก.ย. 17,988

 

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน I T15 TAIWAN SUMMER SALE (XW) 5 วัน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง 24-28 พ.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 4-8 , 18-22 , 25-29 มิ.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 2-6 , 23-27 ก.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 10-14 , 16-20 , 30 ก.ค. - 3 ส.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 6-10 , 13-17 , 14-18 , 20-24 ส.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 27-31 ส.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 3-7 , 10-14 ก.ย. ราคา 14,988

 

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน I XWT14 ไต้หวัน (XW) 6 วัน

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง 16-21 , 30 พ.ค. - 4 มิ.ย. ราคา 21,988

เดินทาง 6-11 , 20-25 มิ.ย. ราคา 19,988

Post Dateอัพเดทวันที่10 เมษายน 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน I XWT13 TAIWAN LOVER (XW) 5 วัน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบนํ้าแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง 26-30  พ.ค. ราคา 18,988

 

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน HP (IT) 4 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟ๋งไจียไนท์มาเก็ต อนุสรณ์เจียงไคเซ็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซึเหมินติง อุทยานเย่หลิว ถนนจิ่งเฟิน

เดินทาง 1-4 มิ.ย. ราคา 17,300

 

Post Dateอัพเดทวันที่29 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน S ST9 (TG) 4 วัน

อุทยานอารีซัน ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต วัดจงไถ่ฮานซื่อ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 25-28 พ.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 18-21 พ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 1-4 มิ.ย. 26,200

เดินทาง 7-10 ก.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 27-30 ก.ค. ราคา 24,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน S ST6 (BR) 5 วัน

วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

เดินทาง 11-15 พ.ค. ราคา 24,500

เดินทาง 26-30 พ.ค. ราคา 24,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่07 เมษายน 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน STO1 (TR) 4 วัน

วัดจงไถฮานชื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวิน ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง 

เดินทาง 18-21 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 25-28 พ.ค. ราคา 17,500

เดินทาง 1-4 มิ.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 6-9 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 7-10 ก.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ค.ราคา 16,900

เดินทาง 10-13 , 11-14 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 3-6 , 17-20 , 24-27 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา16,900

เดินทาง 5-8 ต.ค. 17,500

เดินทาง 11-14 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 25-28 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 20-23 , 21-24 ต.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ST55 (CI) 4 วัน

อุทยานอารีซัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดอู่ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน วัดพระถัมซำจั๋ง อาบน้ำเเร่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

เดินทาง 18-21 พ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 1-4 มิ.ย. ราคา 27,500

เดินทาง 22-25 มิ.ย. ราคา 26,900

เดินทาง 8-11 ก.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 3-6 , 17-20 , 24-27 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 26,900

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 12-15 ต.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 12-15 ต.ค. ราคา 26,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน XW-T13 LOVER (NOK) 5 วัน

ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเชค ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  15-19 , 21-25 พ.ค.  ราคา  15,988

เดินทาง  17-21 , 23-27 พ.ค.  ราคา  17,988

เดินทาง  26-30 พ.ค.  ราคา  18,988

เดินทาง  2-6 , 9-13 , 14-18 , 16-20 , 21-25 , 23-27 , 30 มิ.ย. - 4 ก.ค.  ราคา  17,988

เดินทาง  2-6 , 16-20 ก.ค.  ราคา  15,988

เดินทาง  5-9 , 10-14 , 14-18 , 19-23 , 26-30 ก.ค.  ราคา  17,988

เดินทาง  6-10 , 9-13 , ก.ค. ราคา  18,988

เดินทาง  7-11 ก.ค. ราคา  20,988

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน XWT14 อาหลีซัน (NOKSCOOT) 6 วัน

ทัวร์ไต้หวัน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเปิ่น ไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเชค ฟงเจี่ยไนท์มารืเก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  16-21 , 23-28 , 30 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา  21,988

เดินทาง  6-11 , 13-18 , 20-25 , 27 มิ.ย. - 2 ก.ค.  ราคา  19,988

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง กระเช้าเมาคง (CI) 4 วัน

ทัวร์ไต้หวัน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่  ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  2-5 , 15-18 มิ.ย.  ราคา  24,500

เดินทาง  8-11 ก.ค.  ราคา  25,500

เดินทาง  13-16 ก.ค.  ราคา  24,500

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน COOL COOL (CHINA AIR) 4 วัน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง

เดินทาง  18-21 , 25-28 พ.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง  8-11 , 22-25 มิ.ย.  ราคา  23,888

เดินทาง  7-10 ก.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง  27-30 ก.ค.  ราคา  23,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (CHINA AIR)

ทัวร์ไต้หวัน  เหวินฮว่าลู่ไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอารีซัน นั่งรถไฟโบราณ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ไทเป101 กระเช้าเมาคง ดิวตี้ฟรี วัดหลงซาน ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง

เดินทาง 25-29 พ.ค.  ราคา  32,900

เดินทาง 14-18 , 21-25 มิ.ย. ราคา 32,900

เดินทาง 12-16 , 26-30 ก.ค.  ราคา  32,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (CHINA AIR) 4 วัน

#ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านญี่ปุ่น อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสน 1,000 ปี

เดินทาง  14-17 , 16-19 , 22-25 , 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  25,900

เดินทาง  5-8 , 11-14 , 13-16 , 19-22 , 23-26 , 26-29 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  25,900

เดินทาง  3-6 , 12-15 , 16-19 , 18-21 , 24-27 , 30 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  25,900

เดินทาง  7-10 , 8-11 ก.ค.  ราคา  26,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เก๋า เก๋า (TIGER AIR) 4 วัน

#ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง  11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  8-11 , 16-19 มิ.ย.  ราคา  17,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560