บริษัท อาร์เจ ทราเวล
35/514 หมู่1 ม.ทวีทอง3 ถ.เลียบคลองฯ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398 , 02-8077309 แฟ็กซ์.02-8077309
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาสุดคุ้ม ยิ้มได้สบายกระเป๋า


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ (CI) 5 วัน

นั่งรถไฟหัวจรวด สวนสนุกEDA-WORLD พิพิธภัณฑ์ฝวงกวงซัน เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป 101 ชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

เดินทาง  31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58  ราคา  39,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) ปีใหม่ 2015 (3 อุทยาน)

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉานชื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวดไทเป นั่งรถไฟMRT แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ชมวิวชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ 

เดินทาง  27 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58  ราคา  40,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน EDA-WORLD (CI) 5 วัน

หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป101 ชั้น89 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์ฝวงกวงซัน อ่าวซีจือ อดีตสถานฑูตอังกฤษ EDA-WORLD อาบน้ำแร่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู  

เดินทาง  6-10 ธ.ค.  ราคา  32,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 6 วัน

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟMRT ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนไปฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ โรงงานขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ชมวิวชั้น89 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ  

เดินทาง  5-10 ธ.ค.  ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 4 วัน

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ชิมชาอู่หลง ไทเป101 ชั้น 89 พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด 

เดินทาง  23-26 พ.ย.  ราคา 28,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 4 วัน A

อี๋หลัน อุโมงค์เสวี่ยซัน ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้าน อาบน้ำแร่ หน้าผาซิงสุ่ย อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน ชมการแสดงชาวเผ่า ชิมขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วน สะพานคู่รัก ถนนโบราณตั้นส่วย ซือหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด

เดินทาง  21-24 ต.ค.  ราคา  29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน E DA WORLD (CI) 5 วัน

ไทเป หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป101 ชมวิวชั้น89 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ศูนย์ปะการังแดง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์วัดฝวอกวอซัน อ่าวซีจือ อดีตสถานฑูตอังกฤษ EDA-WORLD อาบน้ำแร่ ชิมชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู

เดินทาง   11-15 ต.ค.   ราคา 32,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน สุขสันต์วันแม่ (CI) 5 วัน A

ผู่ลี่ อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันชื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า อาบน้ำแร่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ศูนย์ประการังแดง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเปชมวิวชั้น 89 หอที่ระลึกดร.ซุนยัดเซ็น หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด 

เดินทาง   12-16 ส.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (GE)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป101 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แช่น้ำแร่ออนเซ็น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานชื่อ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ

เดินทาง 20-24 ส.ค. , 17-21 ก.ย. ราคา 28,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน GE

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานชื่อ แช่น้ำแร่ออนเซ็น อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป101 พิพิธ๓ัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง 4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ก.ย. ราคา 26,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน (CI)

ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ขึ้นตึกไทเป101 ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ พิพิธภัณฑ์ทอง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง 11-14 , 18-21 , 25-28 ก.ย. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน (CI)

SHOPPING MALL ไทเป101 วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา วัดจงไถฉานชื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง   2-6 , 9-13 ส.ค. ราคา 34,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING 4 วัน (CI)

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไนท์มาร์เก็ตฟงเจี่ย อนุสรณ์สถานจงเรี่ยฉือ พิพิธ๓ัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป101

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 ส.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 9-12 ส.ค. ราคา 23,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน (CI)

วัดจงไถซานซื่อ แช่น้ำแร่รีสอ์ท ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง

เดินทาง   2-6 , 9-13 ส.ค. ราคา 34,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน (CI)

อาบน้ำแร่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉื่อ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 20-24 ส.ค. , 24-28 ก.ย. ราคา 33,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (CI)

ถนนคนเดินตั้นสุ่ย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า เเช่น้ำแร่รีสอร์ท อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101

เดินทาง 20-24 ส.ค. , 24-28 ก.ย. ราคา 33,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 มิถุนายน 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ 5 วัน (CI)

พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานทาโรโกะ ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า เเช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ

เดินทาง   2-6 , 9-13 ส.ค. ราคา 34,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน (TG)

หนานโถว วัดจงไถฉานชื่อ แช่น้ำแร่รีสอร์ท ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง

เดินทาง   9-13 ส.ค. ราคา 36,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน (TG) g

SHOPPING MALL ใต้ดิน ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า กระเช้าพาโนราม่า แช่น้ำแร่รีสอร์ท วัดจงไถซานซื่อ พิพิธ๓ัณฑ์กู้กง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  9-13 ส.ค. ราคา 36,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2557 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน (GE) G

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟงเจีย ไทเป ร้านพายสัปปะรด ศูนย์ประการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง 21-24 ส.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2557 
   
 
 
 
 
 
Facebook like RjTravel