บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
35/514 หมู่บ้าน.ทวีทอง3 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398 , 02-8077309 แฟ็กซ์.02-8077309
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน โปร 18900 (GE)

ทัวร์ไต้หวัน  พิพิธภัณฑ์กู้กง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ วัดจงไถซานซื่อ

เดินทาง  17-20 ก.ย. , 15-18 ต.ค.  ราคา  18,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER PRO 4 D 3 N ( ZV ) rjfo

# ทัวร์ไต้หวัน , เมืองไถจง , วัดจงไถซานซื่อ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , เมืองไทเป , ตึกไทเป 101 , ศูนย์ปะการังแดง , ร้านขนมพายสับปะรด , พิพิธภัฑ์กู้กง , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ดิวตี้ฟรี , ซีเหมินติง , เมืองจีหลง , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว

ดินทาง 10 - 13  , 24 - 27  ก.ย  ราคา 19,900

1 - 4  , 15 - 18  ต.ค   ราคา   19,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน วันปิยะ (CI) FA

#ทัวร์ไต้หวัน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า ไทเป 101 นั่งรถไฟหัวจรวด

ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  23-26 ต.ค.  ราคา  29,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน วันพ่อ (CA) FA

#ทัวร์ไต้หวัน  ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ นั่งรถไฟหัวจรวด ช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ

เดินทาง  5-10 ธ.ค.  ราคา  36,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ (CA) FA

#ทัวร์ไต้หวัน  อาบน้ำแร่ ศาลเจ้ากวนอู ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ อุทยานอาลีซัน อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น นั่งรถไฟหัวจรวด นั่งรถไฟ MRT แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน โรงงานขนมโมจิ นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ

เดินทาง  27 ธ.ค. 58 - 1 ม.ค. 59

ราคา  40,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน EDA WORLD (CI) FA

#ทัวร์ไต้หวัน  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง วัดจงไถซันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ศาลเจ้ากวนอู EDA WORLD ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  17-21 ต.ค.  ราคา  34,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER PRO (IT) 4 D / SM

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป101 พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง

เดินทาง  3-6 , 17-20 ก.ย. ราคา 19,900

เดินทาง  1-4 , 15-18 ต.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวรืไต้หวัน 5 วัน / FA

หอที่ระลึกเจียงไคเชค วัดหลงซันซื่อ ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลืนไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 อาบน้ำแร่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง สวนสนุกวัฒนธรรม 9 เผ่า วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดกวนอู นั่งรถไฟหัวจรวด  

เดินทาง  5-9 , 19-23 , 26-30 ก.ย. ราคา 30,900 

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN AMAZING (GE) 4 D / FO

#ทัวร์ไต้หวัน  วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังวำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไนท์มาร์เก็ตฟ่งเจี่ย อนุสรณ์วีรชนจงเรี่ยฉือ ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  3-6 , 17-20 ก.ย. ราคา 19,900

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 22-25 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  5-8 , 19-22 , 26-29 พ.ย. ราคา 19,900

เดินทาง  4-7 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  10-13 ธ.ค. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN (GE) 5 D / FO

#ทัวร์ไต้หวัน  วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้งกง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  20-24 ต.ค. ราคา 26,600

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER WOW (CI) 4 D / FO

#ทัวร์ไต้หวัน  วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  10-13 , 24-27 ก.ย. ราคา 20,900

เดินทาง  15-18 , 21-24 ต.ค. ราคา 20,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่19 สิงหาคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SURPRICE (CI) 4 D / FO

#ทัวร์ไต้หวัน  ไนท์มาร์เก็ตฟงเจี่ย วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง ไทเป101 ดิวตี้หรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ต ช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  27-30 ส.ค. ราคา 22,900

เดินทาง  3-6 , 17-20 ก.ย. ราคา 22,900

เดินทาง  15-18 , 22-25 ต.ค. ราคา 22,900

เดินทาง  5-8 , 19-22 พ.ย. ราคา 22,900

เดินทาง  4-7 ธ.ค. , 10-13 , 24-27 ธ.ค. ราคา 22,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่22 กรกฏาคม 2558 
   
 
 
 
 
 
Facebook like RjTravel