บริษัท อาร์เจ ทราเวล
35/514 หมู่1 ม.ทวีทอง3 ถ.เลียบคลองฯ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398 , 02-8077309 แฟ็กซ์.02-8077309
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ (GE) 6 วัน D

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน สวนสน 1,000 ปี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ไทเป101 ดิวตี้ฟรี รถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน ทาโรโกะ อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  9-14 , 24-29 มีนาคม ราคา 37,900

เดินทาง  1-6 , 10-15 เมษายน ราคา 41,900

เดินทาง  23-28 เมษายน ราคา 37,900

เดินทาง  1-6 , 25-30 พฤษภาคม ราคา 41,900

เดินทาง  12-17 พฤษภาคม ราคา 37,900

Post Dateอัพเดทวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ (GE) 5 วัน D

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง รถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  12-16 , 26-30 มีนาคม ราคา 33,900

เดินทาง  2-6 , 12-16 เมษายน  ราคา 36,900

เดินทาง  23-27 เมษายน  ราคา 33,900

เดินทาง 1-5 27-31 พฤษภาคม ราคา 36,900

เดินทาง  14-18 พฤษภาคม ราคา 33,900 

Post Dateอัพเดทวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวรืไต้หวัน อาหลีซัน (GE) 5 วัน

วัดจงไถฉานชื่อ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง แวะชิมชา เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน สวนสน 1,000 ปี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  

เดินทาง  12-16 , 26-30 มีนาคม ราคา 32,900

เดินทาง  2-6 , 12-16 เมษายน ราคา 36,900

เดินทาง  23-27 เมษายน ราคา 32,900

เดินทาง  1-5 พฤษภาคม ราคา 36,900

เดินทาง  14-18 พฤษภาคม ราคา 32,900

เดินทาง  27-31 พฤษภาคม ราคา 36,900 

Post Dateอัพเดทวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา (GE) 4 วัน D

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง เย่หลิ่ว ไทเป101

เดินทาง  12-15 , 26-29 มีนาคม  ราคา  25,900

เดินทาง  2-5 , 14-17 เมษายน  ราคา  28,900

เดินทาง  23-26 เมษายน ราคา 25,900

เดินทาง  7-10 พฤษภาคม  ราคา 28,900

เดินทาง  14-17 , 21-24  พฤษภาคม  25,900

เดินทาง    28-31 พฤษภาคม  ราคา  28,900

Post Dateอัพเดทวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน 19,900 (GE) D

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟ่งเจี๋ย ไทเป ร้านขนมพายสัปปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  5-8 , 12-15 , 19-22 มีนาคม  ราคา  19,900 

Post Dateอัพเดทวันที่18 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป (GE) 4 วัน D

วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง เย่หลิว ไทเป101

เดินทาง  26 ก.พ. - 1 มี.ค. , 12-15 , 26-29 มี.ค.  ราคา  25,900

เดินทาง  2-5 , 14-17 เม.ย.  ราคา  28,900

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  25,900

เดินทาง  7-10 พ.ค.  ราคา  28,900

เดินทาง  14-17 , 21-24 พ.ค.  ราคา  25,900

เดินทาง  28-31 พ.ค.  ราคา  28,900 

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซัน (GE) 5 วัน DD

วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง เจี้ยอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน สวนสน 1,000 ปี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จงเรี่ยฉือ พิพิธ๓ัณฑ์กู้กง ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 รวมบัตรขึ้นตึก ช้อปปิ้งซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี เจียงไคเช็ค

เดินทาง  12-16 , 26 ก.พ. - 2 มี.ค. , 12-16 , 26-30 มี.ค.  ราคา  32,900

เดินทาง  2-6 , 12-16 เม.ย.  ราคา  36,900

เดินทาง  23-27 เม.ย.  ราคา  32,900

เดินทาง  1-5 , 27-31 พ.ค.  ราคา  36,900 

เดินทาง  14-18 พ.ค.  ราคา  32,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยาน (GE) 5 วัน DD

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง แวะชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ประการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี ไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ำตกชางชุน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง  12-16 , 26 ก.พ. - 2 , 12-16 , 26-30 มี.ค.  ราคา  33,900 

เดินทาง  2-6 , 12-16 เม.ย.  ราคา  36,900

เดินทาง  23-27 เม.ย.  ราคา  33,900

เดินทาง  1-5 , 27-31 พ.ค.  ราคา  36,900

เดินทาง  14-18 พ.ค.  ราคา  33,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยานดัง (GE) 6 วัน DD

วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสน 1,000 ปี ไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวไทเป101 ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่ฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ำตกชางชุน อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง  24 ก.พ. - 1 มี.ค. , 9-14 , 24-29 มี.ค.  ราคา  37,900

เดินทาง  1-6 , 10-15 เม.ย.  ราคา  41,900

เดินทาง  23-28 เม.ย.  ราคา  37,900

เดินทาง  1-6 พ.ค.  ราคา  41,900

เดินทาง  12-17 พ.ค.  ราคา  37,900

เดินทาง  25-30 พ.ค.  ราคา  41,900     

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซัน (CI) 5 วัน DD

ไถจง แช่น้ำแร่ วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ พักบนอุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ็น ณ อาลีซัน สวนสน 1,000 ปี บึงสองพี่น้อง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว จงเรี่ยฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมวิวตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ซีเหมินติง

เดินทาง  1-5 , 25-29 มี.ค.  ราคา  38,900 

เดินทาง  1-5 , 29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  38,900

เดินทาง  24-28 มิ.ย.  ราคา  38,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน EDA WORLD (CI) 5 วัน D

พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เกาสง EDA WORLD ดิวตี้ฟรี     

เดินทาง  13-17 เมษายน 2558  ราคา  40,900 

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HOT HOT 4 วัน 3 คืน ( ZV ) rjfms

ไทป เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน

เดินทาง   27 - 30  มี . ค   ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN KNOCK SALE 4 วัน 3 คืน ( GE ) rjfms

ไทเป หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเปเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อุทยานเย่หลิ่ว เถาหยวน

เดินทาง  26 - 29 มี.ค   ราคา  18,900

23 - 26 เม.ย   ราคา  18,900

7 - 10  , 8 - 11  , 21 - 24 , 22 - 25  พ.ค   ราคา  18,900

4 - 7  , 18 - 21   มิ.ย    ราคา  18,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน GRAND TAIWAN 5 วัน (CI) rjbt

เถาหยวน ไทเป ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง ศูนย์ประการังแดง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ผูหลี่ หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู เกาสง ฟอร์โมซา บูเลอวาร์ด ทะเลสาบดอกบัว  E- DA WORLD - OUTLET MALL  ร้านขนมเค้กสับปะรด สนามบินเกาสง

เดินทาง  11 - 15  เม.ย   58   ราคา   35,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 กุมภาพันธ์ 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน AMAZING (CI) 4 วัน

ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้ง IT MAll หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  12-15 ก.พ.  ราคา  24,900

เดินทาง  19-22 มี.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-5 เม.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-5 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  21-24 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-15 มิ.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  30 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-15 ส.ค.  ราคา  24,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (GE) 5 วัน

 วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สวนสนพันปี  บึงสองพี่น้อง ขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง  5-9 , 26-30 มี.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  4-8 มิ.ย.  ราคา 26,600

เดินทาง  8-12 ก.ค.  ราคา  26,600

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  26,600

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN (CI) 5 วัน

วัดจงไถซาน๙ื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟ๋งเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  14-18 มี.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  25-29 เม.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  14-18 พ.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  13-17 มิ.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  9-13 ก.ค.  ราคา  30,900

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  30,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน SUPER PRO (GE) 5 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมอุทยาน สวนสนพันปี ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  10-14 เม.ย.  ราคา  33,900

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา  33,900 

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ALISHAN EDA (CI) 6 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ชิมชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมอุทยาน สวนสนพันปี ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ วัดฝอกวงซาน สวนสนุก EDA WORLD ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง อนุสรณ์เจียงไคเช็ค นั่งรถไฟหัวจรวด

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  40,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน DEE DEE (CI) 6 วัน

อุทยานทาโรโกะ โพรงนกนางแอ่น สะพานซื่อมู่ น้ำตกชางชุน วัดจงไถซานซื่อ ชิมชาอู่หลง ไนท์มาร์เก็ตฟงเจี่ย แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน สวนสนพันปี ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  39,900

***รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน ประเทศไต้หวัน***

Post Dateอัพเดทวันที่20 มกราคม 2558 
   
 
 
 
 
 
Facebook like RjTravel