บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN SOD SAI (CI) 6วัน 5คืน

ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไถจง หนานโถว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง  อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง 10-15 เม.ย.  ราคา 39,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 มกราคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายพาเพลิน Sun moon lake (XW) 5วัน3คืน

หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101

เดินทาง 5-9 ม.ค.  ราคา 13,995

เดินทาง 6-10 ม.ค.  ราคา 12,992

เดินทาง 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 ม.ค.  ราคา 13,991

เดินทาง 10-14 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 ม.ค.  ราคา 15,995

เดินทาง 13-17  , 16-20 , 20-24 , 23-27 , 27-31  ม.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27  ก.พ.  ราคา  15,995

เดินทาง 3-7 , 24-28 ก.พ.  ราคา 14,992

เดินทาง  4-8 , 5-9 ก.พ.  ราคา 13,991

เดินทาง  25 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง 26 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง  1-5 มี.ค.  ราคา 16,995

เดินทาง 2-6 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 ,16-20 มี.ค.  ราคา 15,995

เดินทาง 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 19-23 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง  4-8 , 6-10 ,11-15 , 12-16 , 18-22 มี.ค.  ราคา 13,991

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน 3 อุทยาน (BR) 6วัน4คืน

หนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซันGloria Outlet ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน อุทยานทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง  23-28 ม.ค.  ราคา 23,911

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Taroko (BR) 5วัน3คืน

สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  27-31 มี.ค. ราคา  21,900

เดินทาง  19-23 พ.ค. ราคา  21,900

เดินทาง  25-29 มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน KAOHSIUNG (BR) 5วัน3คืน

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเกาสง Formosa Boulavard อ่าวซีจือ อดีตสถานกงศุลอังกฤษ อ่าวซีจือ อดีตสถานกงศุลอังกฤษ ไถหนาน ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านคอสเมติค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101

เดินทาง 29 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา 19,911

เดินทาง  19-23 เม.ย.  ราคา  20,911

เดินทาง  7-11 พ.ค.  ราคา 19,911

เดินทาง  24-28 พ.ค. ราคา 20,911

เดินทาง  7-11 มิ.ย.  ราคา 19,911

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan (BR) 5 วัน 3 คืน

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซันชมป่าสนพันปี เมืองไทเป ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์ ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติค Germanium Power เมืองเถาหยวน  Gloria Outlet สนามบินเถาหยวน

เดินทาง  1-5 ก.พ.  ราคาา 20,900

เดินทาง  17-21 ก.พ.  ราคา 19,900

เดินทาง  3-7 มี.ค.  ราคา 19,900

เดินทาง  26-30 เม.ย.  ราคา 20,900

เดินทาง  10-14 พ.ค.  ราคา 20,900

เดินทาง  31 พ.ค.-4 มิ.ย.  ราคา 19,900

เดินทาง  11-15 มิ.ย.  ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan พาชิลล์ (BR) 5วัน 3คืน

เมืองไทเป ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง  9-13 , 26-30  ม.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง 21-25 ก.พ.  ราคา  22,888

เดินทาง 6-10 มี.ค.  ราคา  21,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan แอ๊ก แอ๊ก 5วัน 4คืน

เมืองไทเป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง 13-17 , 20-24  ม.ค.  ราคา 22,899

เดินทาง  3-7 , 10-14 , 17-21 , 24-28 ก.พ.  ราคา  22,899

เดินทาง  3-7 , 10-14 , 17-21 มี.ค.  ราคา  22,899

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Ha Ha เที่ยวครบ 3 อุทยบาน (CI) 5วัน 4 คืน

อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 พิเศษ..แช่น้ำแร่ออนเซ็นในห้องส่วนตัว!!!

เดินทาง  18-22 , 24-28 ม.ค.  ราคา  26,777

เดินทาง  28 ม.ค - 1 ก.พ.  ราคา  26,777

เดินทาง  1-5 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25  มี.ค.  ราคา 26,777

เดินทาง  4-8 เม.ย. ราคา  29,777

เดินทาง  25-29 เม.ย.  ราคา 28,777

เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 พ.ค. ราคา 28,777

เดินทาง 6-10 , 20-24 มิ.ย.  ราคา 28,777

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Bao Bao (CI) 4วัน 3คืน

เมืองไทเป ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง  ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง  27-30 ม.ค.  ราคา 20,999

เดินทาง 1-4 , 22-25 ก.พ.  ราคา 20,999

เดินทาง  8-11 , 15-18 , 22-25 มี.ค.  ราคา 20,999

เดินทาง  28 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง  5-8 , 6-9  เม.ย.  ราคา 22,999

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา 21,999

เดินทาง  26-29 พ.ค.  ราคา 22,999

เดินทาง  1-4 , 7-10 , 14-17 มิ.ย.  ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Shan Shan (CI) 4วัน 3คืน

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) วัดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง  19-22 , 27-30 ม.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง 16-19 , 22-25 , 25-28 ก.พ.  ราคา  24,888

เดินทาง  2-5 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 25-28 , 27-30 , 28-31  มี.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง  5-8 , 6-9 , 7-10 เม.ย.  ราคา 30,888

เดินทาง  19-20 , 26-29  เม.ย.  ราคา 26,888

เดินทาง  28 เม.ย.-01 พ.ค.  ราคา 26,888

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา 26,888

เดินทาง  31 พ.ค.-3 มิ.ย. ราคา 26,888

เดินทาง  7-10 , 21-24 มิ.ย.  ราคา 26,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN (TG) 4D

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว ซีเหมินเติง ตึกไทเป 101

เดินทาง 3-6 , 5-8 , 10-13 , 12-15 , 17-20 , 19-22 , 24-27 , 26-29  ม.ค. ราคา 21,999

เดินทาง 2-5 , 7-10 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ก.พ. ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่20 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ST16 เกาสง ไทเป (CI) 4 วัน

เจดีย์มังกรเสือ วัดฝอกวงซัน สวนสนุก ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101

เดินทาง 12-15 , 19-22 ม.ค. ราคา 24,500

เดินทาง 2-5 , 23-26 ก.พ. ราคา 24,500

เดินทาง 9-12 , 16-19 มี.ค. ราคา 24,500

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
TAIWAN 2018 XWT22 (XW) 5 D

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรเทพเจ้าวัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หนู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

เดินทาง  31 ม.ค. - 4 ก.พ. , 1-5 ก.พ. ราคา 15,988

เดินทาง  4-8 ก.พ. ราคา 14,988

เดินทาง  5-9 ก.พ.  ราคา  13,988

เดินทาง  7-11 , 8-12 ก.พ. ราคา 15,988

เดินทาง  19-23 ก.พ.  ราคา  13,988

เดินทาง  21-25 , 22-26 ก.พ. ราคา 15,988

เดินทาง  25 ก.พ. - 1 มี.ค. , 26 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  14,988

เดินทาง  28 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  16,988

เดินทาง  1-5 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 มี.ค.  ราคา  15,988

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 , 19-23 มี.ค.  ราคา  14,988

เดินทาง  5-9 , 12-16 , มี.ค.  ราคา  13,988

Post Dateอัพเดทวันที่24 ตุลาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน SL77 EXCELLENT ไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตีก101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

เดินทาง  18-22 พ.ย. ราคา 12,888

เดินทาง  25-29 พ.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง  9-13 ธ.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  23-27 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  27-31 ม.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  10-14 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  3-7 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  10-14 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  14-18 , 20-24 มี.ค.  ราคา  14,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน XW-T19 TAIWAN (SCOOT) 5 วัน

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค มิตซุยเอ้าท์เล็ท ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง  7-11 , 21-25 ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  11-15 , 17-21 , 25-29 ม.ค.  ราคา  16,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน STO.1 TAIWAN TIGER PRO (TR) 4 วัน

วัดจงไถฮานชื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวิน ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง 

เดินทาง 25-28 ม.ค. ราคา 18,500

เดินทาง 1-4 , 8-11 ก.พ. ราคา 18,500

เดินทาง  3-6 , 24-27 ก.พ.  ราคา  17,900

เดินทาง 1-4 มี.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 3-6 , 17-20 มี.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 8-11 , 15-18 มี.ค. ราคา 18,500

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ST5.5 กรุ้งกริ้ง (CI) 4 วัน

อุทยานอารีซัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดอู่ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน วัดพระถัมซำจั๋ง อาบน้ำเเร่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

เดินทาง 16-19 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 9-12 ธ.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 14-17 , 21-24 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 4-7 , 18-21 , 25-28 ม.ค. ราคา 25,900

เดินทาง  1-4 , 22-25 ก.พ. ราคา 25,900

เดินทาง 8-11 , 22-25 มี.ค. ราคา 25,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2560 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน XW-T21 (SCOOT) 6 วัน

ทัวร์ไต้หวัน  ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

เดินทาง  11-16 , 18-23 , 25-30 ม.ค.  ราคา  19,988

Post Dateอัพเดทวันที่28 ธันวาคม 2560