บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เกาหลี
เกาหลี โซล ชุนชอน 5 วัน (KE) ICN10
ทัวร์เกาหลี  เกาะนามิ  เอเวอร์แลนด์  เคียงบกกุง  โซลทาวเวอร์  โซล  ตลาดเมียงดง
เดินทาง  8-12  เม.ย.  ราคา  23,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  13-17  พ.ค.  ราคา  21,999
เดินทาง  10-14 มิ.ย.  ราคา  21,999
เดินทาง  8-12 ก.ค.  ราคา  21,999
เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  9-13 ก.ย.  ราคา  21,999
เดินทาง  14-18 ต.ค.  ราคา  23,999
Up Date : 17 กุมภาพันธ์ 2563