บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์สิงคโปร์
Refreshing SINGAPORE 3D2N (TR)

เดินทาง 26 , 27 พ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  3 มิ.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  9 , 10 , 16 , 23 , 24 มิ.ย. ราคา 12,999

เดินทาง 17 มิ.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  1 , 7 , 8 , 14 , 21 , 22 ก.ค. ราคา  12,999

เดินทาง  15 ก.ค. ราคา 11,999

เดินทาง 28 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  4 , 18 , 19 , 25 , 26 ส.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  5 ส.ค. ราคา 11,999

เดินทาง 12 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  1 , 2 , 8 , 22 , 23 , 29 , 30 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  9 ก.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  7 , 16 , 17 , 18 , 19 ต.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  13 , 21 ต.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  14 ต.ค. ราคา 13,999

Up Date : 10 พฤษภาคม 2566