บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน FOREVER LOVE TAIWAN (FD) 4 วัน

บูราโน่ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป101 ขอพรศาลเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งตลาด อี้จง ซีเหมินติง 

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 23,888

เดินทาง  15-18 เม.ย. ราคา 21,888

เดินทาง  20-23 , 21-24 เม.ย. ราคา 18,888

เดินทาง  27-30 เม.ย.  ราคา  19,888

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค. , 29 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  11-14 พ.ค.  ราคา 18,888

เดินทาง  12-15 , 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 พ.ค. ราคา  17,888

Up Date : 11 มีนาคม 2566