บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4 วัน (VZ) TTPEVZ13

บูราโน่ไต้หวัน หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดเจียอี้ อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  31 มี.ค. - 3 เม.ย. / 2-5 เม.ย.  ราคา  16,888

เดินทาง  11-14 เม.ย. ราคา 24,888

เดินทาง  13-16 เม.ย. ราคา 27,888

เดินทาง  20-23 , 21-24 , 30 เม.ย. ราคา  16,888

เดินทาง  6-9 , 11-14 , 13-16 , 18-21 , 25-28 , 27-30 พ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง  21-24 พ.ค. ราคา  15,888

เดินทาง  3-6 มิ.ย. ราคา  21,888

เดินทาง  10-13 , 17-20 , 29 มิ.ย.  ราคา  16,888

Up Date : 14 กุมภาพันธ์ 2566