บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
RJ-TPE2408CI ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องทะเลสาบ วัดเหวินหวู่ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง  ไทเป101nอนุสรณ์เจียงไคเชค มิตซุยเอ้าท์เลท

เดินทาง  13-16 ต.ค. ราคา 25,990

เดินทาง  17-20 , 18-21 , 19-22 , 23-26 , 25-28 ต.ค.   ราคา   23,990

Up Date : 28 พฤษภาคม 2567