บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
RJ-TPE2414VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์เจียงไคเชค บูราโน่แห่งไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ไทเป101 ซีเหมินติง

เดินทาง  10-14 ส.ค. ราคา 20,990   

เดินทาง  16-20 , 23-27 ส.ค. ราคา 19,990 

เดินทาง  30-3 , 6-10 , 20-24 ก.ย. ราคา 18,990 

เดินทาง  27 ก.ย.- 1 ต.ค. ราคา 19,990   

เดินทาง  10-14 ต.ค. ราคา 22,990   

เดินทาง  12-16 ต.ค. ราคา 20,990   

เดินทาง  16-20 , 17-21 , 18-22 ต.ค. ราคา 19,990   

เดินทาง  19-23 ต.ค. ราคา 20,990 

เดินทาง  22-26 ต.ค. ราคา  22,990

Up Date : 09 กรกฏาคม 2567