บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน 2024 หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน ZGTPE-2321CI

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ย บูราโน่ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป101

เดินทาง  21-24 ธ.ค.  ราคา  22,990 

เดินทาง  29 ม.ค. - 1 ม.ค. ราคา  29990

เดินทาง  11-14 , 25-28 ม.ค. ราคา 22,990

เดินทาง  1-4 , 29 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  22,990

เดินทาง  22-25 ก.พ. ราคา 23,990

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 มี.ค. ราคา  22,990

Up Date : 30 พฤศจิกายน 2566