บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
RJ-TPE2411JX ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป 5 วัน (JX)

วัดหลงซาน ไทเป101 บูราโน่ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคม ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาลีซาน

เดินทาง  26-30 เม.ย. ราคา 21990

เดินทาง  16-20 พ.ค. ราคา 20990

เดินทาง  19-23 พ.ค. ราคา 20990

เดินทาง  13-17 มิ.ย. ราคา 19990

Up Date : 27 พฤษภาคม 2567