บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน VZT1

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น ไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งฟงเจี่ย หมู่บ้านสายรุ้ง เจียงไคเชค ช้อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน ไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น

เดินทาง  28-31 ต.ค. ราคา 20899

เดินทาง  1-4 , 11-14 , 18-21 พ.ย. ราคา 18899 , 19899

เดินทาง  2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 21899

เดินทาง  6-9 ธ.ค.  ราคา  18899

เดินทาง  23-26 ธ.ค. ราคา 25899

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 32899 / ปีใหม่

เดินทาง  12-15 , 20-23 , 25-28 ม.ค. ราคา 19899

เดินทาง  2-5 , 3-6 ก.พ.  ราคา  19899

เดินทาง  2-5 , 6-9 , 27-30 มี.ค. ราคา 18899 , 19899

Up Date : 30 สิงหาคม 2566