บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Countdown 2024 (CI) 4 วัน

 ชมพลุฉลองปีใหม่ตึกไทเป101 ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี่ย มู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทานอาหาร BBQ อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101 วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67   ราคา 45,500

Up Date : 01 พฤศจิกายน 2566