บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ เที่ยวเกาะนามิ นั่ง SEA TRAIN -WONDERFUL RAIL BIKE เรียบริมทะเล ชมพระราชวังเคียงบก อนุสาวรีย์นกฟรีนิกซื บลูเฮาส์ วัดวาวูจองซา ล่องแม่น้ำฮัน ช้อปปิ้งทงแดมุน ช้อปปิ้งเมียงดง ชมซากุระ ดิวตรี้ฟรี ศูนย์สมุนไพร อเมทิส ร้านเครื่องสำอางค์


ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี (KLJ14) ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน เที่ยวครบ สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน (XLJ)

เกาะนามิ โซรัคซาน เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล  พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก  คลองชองเกซอน TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM

เดินทาง   26-30 เม.ย. , ราคา 16,988
เดินทาง   2-6 , 10-14 , 18-22 , พ.ค. ราคา 16,988
เดินทาง   25-29 ,พ.ค. ราคา 15,988
Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี KXJ12 ซุปเปอร์ X เที่ยวครบ จัดเต็ม 6วัน 3คืน (XJ)

 เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์

เดินทาง 4 - 9, 11 - 16, พ.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 11 - 16 พ.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 23 - 28 พ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 25 - 30 พ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 1 -  6, 8 - 13, ก.ค.  ราคา 15,888

เดินทาง 15 - 20 ก.ค. ราคา 12,888   

เดินทาง 22 - 27 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 29 ก.ค. - 4 มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 6 - 11, 3 - 18, 20 --25  มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 25 - 30  มิ.ย. ราคา 18,888

เดินทาง 1 - 6  ส.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 8 - 13, 10 - 15 ส.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 22 -27 ส.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 29 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา13,888

เดินทาง 5 - 10 ก.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 12-17 ก.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 19 - 24 ก.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 28 ก.ย. - 3 ต.ค. ราคา 17,888 

Post Dateอัพเดทวันที่08 เมษายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น อิน โคเรีย (LJ)

อินชอน มู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL  ชมบรรยากาศของฤดูซากุระบาน ณ เกาะนา พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จากัดรอบ!! น้ามันสนแดง ช้อปปิ้งเครื่องสาอาง (COSMETIC OUTLET) ใส่ชุดประจาชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรีอิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์ เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสาอาง รองเท้า ฯลฯ พิเศษ!! พาท่านไปชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์สฮ็อกเกตนามู คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower พลอยแอมมาทีส ละลายเงินวอน 

เดินทาง 28 เม.ย. - 2 พ.ค. , 29 เม.ย. - 3พ.ค. , 30 เม.ย. - 4 พ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี LIKE CHERRY BLOSSOM FESTIVAL (LJ) 5วัน 3คืน

สวนจายู  ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง  ช็อปปิ้งย่านอินชอนไชน่าทาวน์  เกาะนามิ วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดฮงแด พระราชวังชางด๊อกกุง สวมชุดประจำชาติเกาหลี “ชุดฮันบก”+ หัดทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ

 

เดินทาง   25-29 , 26-30 , 28 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา 18,900

เดินทาง   3-7 , 16-20 , 17-21 เม.ย.  ราคา 19,900

เดินทาง   4-8 , 5-9 , 6-10 , 15-19 , 27 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา 20,900

เดินทาง   7-11 , 8-12 เม.ย.  ราคา 21,900

เดินทาง   9-13 เม.ย.  ราคา 22,900

เดินทาง   10-14 เม.ย.  ราคา 23,900

เดินทาง  1 1-15 เม.ย.  ราคา  26,900

เดินทาง  12-16 เม.ย.  ราคา 28,900

เดินทาง  13-17 เม.ย.  ราคา 27,900

เดินทาง  14-18 เม.ย. ราคา 24,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่19 เมษายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี ENJOY & FUNNY IN KOREA (LJ) 5D3N

หมู่บ้านเทพนิยาย  DONGHWA MAEUL ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน)  ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 อิสระช็อปปิ้งตลาดเมียงดง

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 พ.ค.  ราคา 16,900

เดินทาง 30 พ.ค.-3 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา 16,900

เดินทาง 5-9 , 6-10 ,7-11 , 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27-31 พ.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง 28 พ.ค.-1 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา 15,900

เดินทาง 25-29 พ.ค.  ราคา 17,900

เดินทาง 1-5 , 8-12 , 14-18 , 15-19 , 17-21 , 22-26 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง 2-6 , 5-9 , 9-13 , 11-15 , 16-20 , 20-24 , 23-27 , 26-30 , 30 มิ.ย.- 3 ก.ค.  ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 17-21 ก.ค.  ราคา 14,900

เดินทาง 5-9 , 6-10 , 11-15 , 13-17 ก.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง 22-26 , 24-28 , 31 ส.ค. - 4 ก.ย.  ราคา15,900

เดินทาง 25-29 , 28 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา 14,900

เดินทาง 1-5 , 3-7 , 9-13 , 11-15 , 15-19 , 23-27 , 29 ก.ย. - 3 ต.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง 5-9 , 6-10 , 7-11 , 12-16 , 13-17 , 19-23 , 21-25 , 27 ก.ย. - 1 ต.ค.  ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 มีนาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING IN KOREA (LJ) 5D 3N

หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ลอตเต้ ทาวเวอร์ ลอตเต้ อควาเรียม โซลทาวเวอร์ One Mount Snow Park พระราชวังเคียงบ็อค เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแดโรงงานสาหร่าย

เดินทาง 2-6 , 4-8 , 10-14 , 12-16 , 16-20 , 18-22 , 24-28 , 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา 17,900

เดินทาง 6-10 , 8-12 , 14-18 , 20-24 , 22-26 พ.ค.  ราคา 16,900

เดินทาง  26-30 , 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 มีนาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING (LJ) 5D 3N

หมู่บ้านฝรั่งเศส เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ไร่สตอเบอรี่ เอเวอร์แลนด์ ตลาดทงแดมุน พระราชวังเคียงบ๊อค คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งเมียงดง โซลทาวเวอร์

เดินทาง 1-5 , 27-31 , 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา 18,900

เดินทาง 3-7 , 5-9 , 9-13 , 11-15 , 17-21 , 19-23 , 23-27 , 25-29 พ.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง 7-11 , 13-17 , 15-19 , 21-25 พ.ค.  ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 มีนาคม 2561