บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์จีน

ทัวร์จีนถูก
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ZCKG10

เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ และระเบียงแก้วอู่หลง สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง และถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

เดินทาง  4-7  เม.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  11-14  , 12-15  เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  24-27  เม.ย.  ราคา  16,999

เดินทาง  1-4 ,  พ.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-6  พ.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  8-11 พ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  3-6  ก.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  18-21  ก.ย.  ราคา  14,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน ZCKG12
อุทยานเขานางฟ้า  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  หงหยาต้ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม
เดินทาง  12-15 , 26-29  มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  2-5  เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  9-12  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  10-13  เม.ย.  ราคา  19,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  11-14 เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  30 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  1-4 , 2-5  พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  14-17 , 21-24  พ.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  28-31  พ.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  4-7  มิ.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  11-14 , 18-21  มิ.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  25-28  มิ.ย.  ราคา  12,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน ZLJG02
ภูเขาหิมะมังกรหยก  เมืองจงเตี้ยน  วัดซงจ้านหลิน  วัดลามะ  พระราชวังโปตาลา  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เดินทาง  2-5 , 16-19  ก.พ.  ราคา  12,999
เดินทาง  9-12 ก.พ.  ราคา  13,999
เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  5-8  เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  12-15 เม.ย.  ราคา  16,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  19-22 , 26-29 เม.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  3-6  พ.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24  มิ.ย.  ราคา  12,999
เดินทาง  28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  11,999
เดินทาง  5-8  ก.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  12-15 , 19-22  ก.ค.  ราคา  12,999
เดินทาง  26-29  ก.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  2-5 , 16-19 , 23-26 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  12,999
เดินทาง  9-12  ส.ค.  ราคา  13,999
เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย.  ราคา  12,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก 5 วัน ZLJG01
ภูเขาหิมะมังกรหยก  เมืองโบราณต้าหลี่  เจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน  ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน  สระมังกรดำ  อุทยานน้ำหยก
เดินทาง  5-9 ก.พ.  ราคา  16,999
เดินทาง  19-23 , 26 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  4-8  มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  18-22 , 25-29  มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  1-5 , 22-26  เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  8-12 , 15-19  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  6-10  พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27-31 พ.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  3-7  มิ.ย.  ราคา  16,999
เดินทาง  10-14 , 17-21  มิ.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  24-28  มิ.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 , 29 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  5-9 , 19-23 , 26-30  ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  12-16  ส.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 ก.ย. - 4 ต.ค.  ราคา  15,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า EP.2 KMG02
แชงกรีล่า  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดหยวนทง  วัดลามะซงจ้านหลิน

เดินทาง  8-13 ก.พ.  ราคา  22,999

เดินทาง  11-16 , 15-20 , 18-23 , 22-27 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค.  , 29 ก.พ. - 5 มี.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  3-8 , 7-12 , 10-15 , 14-19 , 17-22 , 21-26 , 24-29 , 28 มี.ค. - 2 เม.ย. , 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง  4-9 , 28 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  22,999

เดินทาง  7-12  เม.ย.  ราคา  25,999

เดินทาง  9-14 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  10-15 , 11-16  เม.ย.  ราคา  27,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  12-17 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  13-18 เม.ย.  ราคา  25,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  21-26 , 25-30 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง   1-6 , 2-7 , 5-10 พ.ค.  ราคา  22,999

เดินทาง  9-14 , 12-17 , 16-21 , 19-24 , 23-28 , 26-31 , 30 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  2-7 , 13-18 , 20-25 , 27 มิ.ย. - 2 ก.ค.   ราคา  19,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์จีนถูก
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า KMG11


สัมผัสหิมะ และพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก รวมกระเช้าไปและกลับ ชมความงามทะเลสาบไป๋สุยเหอ หุบเขาพระจัทร์สีน้ำเงิน ชมโชว์สุดอลังการ จางอี้โหม่ว ชมความงามของวัดโปตาลาน้อย สุดฟินพักเมืองลี่เจียง 2 คืน

เดินทาง   8-13 ม.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  9-14 , 10-15 , ม.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  7-12 ก.พ.  ราคา  19,999

เดินทาง  14-19 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค. , 26 ก.พ. - 2 มี.ค. , 27 ก.พ. - 3 มี.ค. , 28 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-8 มี.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  4-9 , 5-10 , 6-11 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 24-29 , 25-30 , 26-31 , 27 มี.ค. - 1 เม.ย. , 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  1-6 , 2-7 , 3-8 เม.ย.  ราคา  18,999

เดินทาง  7-12 , 8-13 , 14-19 เม.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  9-14 เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)

เดินทาง 10-15 เม.ย.  ราคา  22,999  (สงกรานต์)

เดินทาง  14-19 เม.ย.  ราคา  19,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  17-22 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 เม.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  28 เม.ย. - 3 พ.ค. , 29 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  18,999

เดินทาง  30 เม.ย. - 5 พ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  1-6 พ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  6-11 , 7-12 , 8-13 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 19-24, 20-25 , 21-26 , 22-27 , 26-31 , 27 พ.ค. - 1 มิ.ย. , 28 พ.ค. - 2 มิ.ย.   ราคา  16,999

เดินทาง  29 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  2-7 มิ.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-8 , 4-9 , 5-10 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 23-28 , 24-29 , 25-30 , 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 5 ก.ค.  ราคา  16,999

Post Dateอัพเดทวันที่09 ธันวาคม 2562