บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
35/514 หมู่บ้าน.ทวีทอง3 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ พร้อมโปรแกรมทัวร์ยอดฮิต


ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า (EK) 3 วัน DHKG08EK

มองก๊กเดลี้มาร์เก็ต วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ โอท็อป เวเนเชี่ยน รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 15-17 , 16-18 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง  8-10 ก.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  5-7 , 14-16 , 19-21 , 28-30 ต.ค.  ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จุไห่ เซินเจิ้น (CX) 4 วัน / DHKG04CX

ถนนคู่รัก ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน โชว์หยวนหมิงหยวน วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  26-29 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  21-24 ต.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  28-31 ต.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ย.  ราคา  11,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  16-19 ะ.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ (RJ) 3 วัน / DHKG03RJ

เลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 

เดินทาง  7-9 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง  12-14 ต.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  19-21 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ (CX) 3 วัน / DHKG03CX

เลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 

เดินทาง   20-22 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง   28-30 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง   4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 พ.ย. ราคา 17,900

เดินทาง   2-4 , 3-5 , 8-10 , 9-11 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  16-18 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   29 -31 ธ.ค. ราคา  22,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด (RJ) 3 วัน / DHKTG02RJ

เลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน อะเวนิวออฟสตาร์

เดินทาง  7-9 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง  12-14 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  19-21 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 20 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด (CX) 3 วัน / DHKG02CX

เลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดชีหลิน รีพลัสเบย์ พีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย อะเวนิวออฟสตาร์ พระใหญ่วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท

เดินทาง  20-22 ต.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  28-30 ต.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 พ.ย. ราคา 15,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 8-10 , 9-11 ธ.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  16-18 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  29 ธ.ค. - 31 ธ.ค.  ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง (HX) 3 วัน / DHKG01HX

วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  6-8 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  21-23 ต.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (KQ) 3 วัน / DHKG001KQ

พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง   7-9 ก.ย.  ราคา  8,999

เดินทาง   10-12 , 12-14 , 17-19 , 19-21 ต.ค. ราคา 8,999

เดินทาง   26-28 ต.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (CX) 3 วัน / DHKG01

พระใหญ่โป่หลิน กระเช้านองปิง ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 30 ก.ย. - 2 ต.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  7-9 , 14-16 , 28-30 ต.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   20-22 , 22-24 ต.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 พ.ย.  ราคา  11,900

เดินทาง   2-4 , 3-5 , 8-10 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  16-18 ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง (EK) 3 วัน / EK1

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท นั่งรถรางพีคแทรม วิคทรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งนาธาน  

เดินทาง   25-27 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง   1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง   6-8 , 13-15 , 20-22 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 27-29 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง   21-23 ต.ค. ราคา 20,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (EK) 3 วัน / EK2

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท ดีสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พักใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง

เดินทาง  25-27 ส.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง   6-8 , 13-15 , 20-22 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 27-29 ต.ค. ราคา 20,900

เดินทาง   21-23 ต.ค. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง (EK) 4 วัน / EK4

ซิมโฟนี่ออฟไลค์ เลดี้มาร์เก็ต เทมเปิ้ลสตรีท นั่งรถรางพีคเทรม วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกทเอ้าเล็ท เจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชียน ช้อปปิ้งนาธาน / ฮ่องกงพักใจกลางแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เดินทาง  26-29 ส.ค. ราคา 22,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 ก.ย. - 3 ต.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 22-25 , 26-29 , 28-31 ต.ค. ราคา 23,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (CX) 3 วัน / HKTG10

ช้อปปิ้ง วัดแชกง

เดินทาง 21-23 ต.ค. ราคา 16,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (HX) 3 วัน HKTG06

วัดกวนอู โชว์นำ้พุเต้นระบำ รีพลัสเบย์ วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 พ.ย. ราคา 6,888

เดินทาง  15-17 ธ.ค. ราคา 6,888

เดินทาง  5-7 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 6,888

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 ก.พ. ราคา 6,888

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 มี.ค. ราคา 6,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ (CX) 4 วัน / HKTG04

วิคตอเรียพีค อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา ซิตี้เกทเอ้าท์เลท

เดินทาง   25-28 ส.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง   27-30 ต.ค. , 31 ต.ค. - 3 พ.ย. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น (CX) 3 วัน / HKTG03

ดิสนีย์แลนด์ วัดกวนอู โชว์น้ำพุเต้นระบำ วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  1-3 , 9-11 , 15-17 ก.ย. ราคา 10,888

เดินทาง  3-5 , 4-6 , 27-29 , 29-31 ต.ค. ราคา 10,888

เดินทาง  10-12 , 11-13 , 17-19 , 24-26 พ.ย. ราคา 10,888

เดินทาง  15-17 , 22-24 ธ.ค. ราคา 10,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ (RJ) 4 วัน / HKTG02

วิคตอเรียพีคแทรม รีพลัสเบย์ วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน ถนนคู่รัก สวนหยวนหมิง+โชว์ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เจ้าแม่กวนอิมทองคำ โบสถ์เซนปอล เดอะเวเนเชี่ยน 

เดินทาง  19-22 , 26-29 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  14-17 , 19-22 ต.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (CX) 3 วัน / HKTG01

ทัวร์ฮ่องกง ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท เกาะลันเตา เซินเจิ้น วัดกวนอู ตลาดหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ 3 D วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง  26-28 ส.ค. ราคา 9,900

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 23-25 ก.ย. ราคา 9,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 สิงหาคม 2560