บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
35/514 หมู่บ้าน.ทวีทอง3 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ พร้อมโปรแกรมทัวร์ยอดฮิต


ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง B พระใหญ่ มาเก๊า (EK) 3 วัน

วัดอาม่า เซนาโด้สแควร์ โบสถ์เซ็นต์พอล เดอะเวเนเชี่ยน วิคตอเรียพีค วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดกังหัน วัดโป่หลิน

เดินทาง 6-8 เม.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 14-16 เม.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 15-17 , 29 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 21-23 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 5-7 พ.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK1 (UL) 3 วัน

สวนเหลียนซาน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ๋ย

เดินทาง 6-8 เม.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 13-15 , 15-17 เม.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 6-8 , 13-15 , 20-22 พ.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK5 (UL) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์ ช้อปปปิ้งCitygate Outlet Mall ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 1-3 , 6-8 , 8-10 , 22-24 เม.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 13-15 , 15-17 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 29 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 14-16 มิ.ย. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK6 (UL) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 1-3 , 6-8 , 8-10 , 22-24 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 13-15 , 15-17 เม.ย. ราคา 21,900

เดินทาง 29 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 14-16 มิ.ย. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง B ชิค แอนด์ ชิว (EK) 3 วัน

วิคตอเรียพีค วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดกังหัน วัดโป่หลิ ซิตี้เกท เอาท์เลต

เดินทาง 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 6-8 เม.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 14-16 เม.ย. ราคา 21,900

เดินทาง 15-17 , 29 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 21-23 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 5-7 พ.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง P PHOCX6 (CX) 3 วัน

ยอดเขาวิคทรอเรียพีค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 14-16 เม.ย. ราคา 25,900 สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่27 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง P PHOCX5 ( CX) 3 วัน

ยอดเขาวิคทรอเรียพีค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 14-16 เม.ย. ราคา 24,900 สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง P PHOEK4 (EK) 4 วัน

ยอดเขาวิคทรอเรียพีค วัดแชกงหมิว พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกทเอาท์เลต นมัสการเจ้าแม่กวรอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นพอลล์ ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 1-4 , 6-9 , 7-10 , 9-12 , 22-25 เม.ย. ราคา 23,900

เดินทาง 11-14 , 14-17 , เม.ย. 26,900

เดินทาง 29 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 4-7 พ.ค. ราคา 23,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่27 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง P PHOEK2 (EK) 3 วัน

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ยอดเขาวิคทรอเรียพีค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม

เดินทาง 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 7-9 , 8-10 , 10-12 , 16-18 , 21-23 , 28-30 , 30 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 9-11 เม.ย. 27,900

เดินทาง 12-14 , 15-17 เม.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 13-15 , 14-16 เม.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 5-7 พ.ค. ราคา 21,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่27 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง P PHOEK1 (EK) 3 วัน

พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต ยอดเขาวิคทรอเรียพีค วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม

เดินทาง 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 7-9 , 8-10 , 10-12 , 16-18 , 21-23 , 28-30 , 30 เม.ย.- 2 พ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 9-11 เม.ย. ราคา 26,900

เดินทาง 12-14 , 15-17 เม.ย. ราคา 23,900

เดินทาง 13-15 , 14-16 เม.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 5-7 พ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 6-8 พ.ค. ราคา 19,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่27 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง B ไหว้พระ 5 วัด (EK) 4 วัน

วิคตอเรียพีค นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม วัดโป่วหลิน ซิตี้เกท เอาท์เลตวัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน วัดฉีหลิน ช้อปปิ้งย่านจิมซ่าจุ๋ย

เดินทาง 30 มี.ค - 2 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 6-9 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 18,900

เดินทาง 4-7 พ.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง B ฮ่องกง พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์ (EK) 4 วัน

วิคตอเรียพีค นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม วัดโป่วหลิน ซิตี้เกท เอาท์เลท ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน วัดฉีหลิน ช้อปปิ้งย่านจิมซ่าจุ๋ย

เดินทาง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 6-9 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 28 เม.ย. -1 พ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 4-7 พ.ค. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง B ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (EK) 4 วัน

วิคตอเรีย พอยท์ วัดแชกง ช้อปปิ้งถนนนาธาน วัดผู้โถว สวนหย่อมหมิงหยวน ตลาดกงเป่ย วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้เซ็นต์พอล

เดินทาง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 6-9 เม.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 12-15 เม.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 28 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 4-7 พ.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG03 (CX) 2 วัน


วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน วัดโป่หลิน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เดินทาง 6-8 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 13-15 พ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 10-12 , 17-19 มิ.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 24-26 มิ.ย. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG02 (CX) 3วัน


วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน วัดโป่หลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท

เดินทาง 6-8 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 13-15 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG01 (CX) 3วัน

วัดโป่หลิน พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ รีพลัส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 6-8 พ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 15-17 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 , 25-27 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG001 (UL) 3 วัน


พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 1-3 , 13-15 , 15-17 , 20-22 , 27-29 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 6-8 , 8-10 , 22-24 , 29-31 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 3-5 , 5-7 , 17-19 , 19-21 , 24-26 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 8,999

เดินทาง 10-12 , 12-14 , 26-28 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 2-4 , 16-18 , 30 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 7-9 , 9-11 , 14-16 , 21-23 , 23-25 , 28-30 ก.ย. ราคา 8,999

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PS ไหว้พระเสริมบารมี พีคแทรม (KQ) 3 วัน

เจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดหมื่นองค์

เดินทาง  13-15 เม.ย. ราคา 18,888

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PS HKGDIS ดิสนีย์แลนด์ (KQ) 3 วัน

ดิสนีย์แลนด์ เจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดหมื่นพุทธ

เดินทาง 13-15 เม.ย. ราคา 24,888

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PS มาเก๊า เวเนเชี่ยน นอนปิง (CX) 4 วัน


ช้อปปิ้ง ซิตี้เกทเอ้าเลท วัดอาม่า โบสถ์เซ็นพอลล์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนาโดสแควร์ วิคตอเรียพีค พัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว

เดินทาง  12-15 เม.ย. ราคา 30,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560