บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
35/514 หมู่บ้าน.ทวีทอง3 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ8/4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-8077398
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ พร้อมโปรแกรมทัวร์ยอดฮิต


ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK6 (CX) 3 วัน

ช้อปปิ้งถนนนาธาน ดีสนีย์แลนด์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

เดินทาง 13-15, 20-22, 27-29 พ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 8-10 , 9-11 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 7-9, 14-16, 28-30 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 21-23 ต.ค. ราคา 23,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK5 (CX) 3 วัน

ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall จุดชมวิววิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 13-15, 20-22, 27-29 พ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 8-10 , 9-11 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 7-9, 14-16, 28-30 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 21-23 ต.ค. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK4 (KQ) 4 วัน

ร้านบัวหิมะ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ เดอะเวเนเชี่ยน วัดแชกงหมิว รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 13-16 , 20-23 , 27-30 พ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 มิ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 8-11 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ค. - 1ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 5-8 , 19-22 , 26-29 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 12-15 ส.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK7 (CX) 3 วัน

พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall ดีสนีย์แลนด์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 1-3, 15-17, 22-24, 29-31 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 8-10 , 9-11 ก.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 ก.ย. ราคา 19,900

เดินทาง 7-9, 14-16, 28-30 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 21-23 ต.ค. ราคา 24,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง SP HKTG05 (RJ) 3 วัน

ไหว้พระ 6 วัด ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ไหว้พระ 3 วัด City Gate Outlet

เดินทาง 27-29 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 1-3 , 10-12 , 17-19 มิ.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 13-15 , 23-25 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 10-12 , 17-19 ก.ย. ราคา 14,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง SP HKTG04 (CX) 4 วัน

วิคตอเรียพีค อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง กระเช้านองปิง พระใหญ่ เกาะลันเตา Citygate Outlet

เดินทาง 12-15 , 20-23 , 26-29 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12 , 16-19 , 23-26, 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 18-21 , 25-28 , 27 ส.ค. - 30 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 31 ต.ค. - 3 พ.ย. ราคา 14,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง SP HKTG03 (CX) 3 วัน

ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งสินค้า OTOP วัดกวนอู ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู ชมโชว์ม่านน้า 3D วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 4-6 , 13-15 มิ.ย. ราคา 10,900

เดินทาง 5-7 , 11-13 , 26-28 ก.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 9-11 , 19-21 ส.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 8-10 ก.ย. ราคา 10,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง SP HKTG02 (RJ) 4 วัน

วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกง ช้อปปิ้งนาธาน ถนนคู่รัก สวนหยวนหมิง+โชว์ ตลาดไต้ดินกงเป่ย เจ้าแม่กวนอิมทองคา โบสถ์เซนปอล

เดินทาง 13-16 , 20-23 พ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 มิ.ย. 11,900

เดินทาง 8-11 , 27-30 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 10-13 , 19-22 , 26-29 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 19-22 ต.ค. ราคา 11,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง SP HKTG01 (CX) 3วัน

Citygate Outlet เกาะลันเตา วัดกวนอู ตลาดหล่อวู โชว์ม่านน้า 3D วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกง จิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ราคา 9,900

เดินทาง 7-9 , 14-16 มิ.ย. ราคา 9,900

เดินทาง 4-6 , 23-25 , 29-31 ก.ค. ราคา 9,900

เดินทาง 7-9 ก.ค. ราคา 10,900 วันอาสาฬหบูชา

เดินทาง 5-7 , 16-18 , 26-28 ส.ค. ราคา 9,900

เดินทาง 2-4 , 16-18 , 23-25 ก.ย. ราคา 9,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง I CX11 (CX) 3 วัน

เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ ฮ่องกง วิคตอเรียพีค วัดแซงเก็นหมิว พระใหญ่ลันเตา ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ช็อปปิ้งLady Market

เดินทาง 1-3 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 22-24 , 29-31 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 5-7 , 18-20 , 25-27 ส.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PS Nongping Tsz Shan Monastery (CX) 3 วัน

เจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท วัดซีซ้าน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

เดินทาง 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 1-3 , 22-24 , 29-31 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 8-10 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 26-28 ส.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่27 เมษายน 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PS DISCOVERY JEJU (LJ) 5 วัน

โขดหินหัวมังกร ภูเขาฮัลลาซาน SUMOKWON THEME PARK พิพิธภ ณฑ์หมีเท็ดดี้ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค กำแพงหินลาวา น้าตกชอนเจยอน ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ซงซานอิลชุงบง ซุปเปอร์มาร์เก็ต

เดินทาง 15-19 , 17-21 , 22-26 , 24-28 , 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK4 (RJ) 4 วัน

ร้านบัวหิมะ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้แสควร์ เดอะเวเนเชี่ยน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 6-9 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 8-11 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK1 (UL) 3 วัน

สวนเหลียนซาน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ๋ย

เดินทาง 13-15 , 20-22 พ.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK5 (UL) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค  รีพลัสเบย์ ช้อปปปิ้งCitygate Outlet Mall ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 14-16 มิ.ย. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง PB HK6 (UL) 3 วัน

วัดแชกงหมิว วิคตอเรียพีค รีพลัสเบย์ ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 14-16 มิ.ย. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG03 (CX) 2 วัน


วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน วัดโป่หลิน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เดินทาง 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 13-15 พ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 10-12 , 17-19 มิ.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 24-26 มิ.ย. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG02 (CX) 3วัน


วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน วัดโป่หลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท

เดินทาง 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 13-15 พ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG01 (CX) 3วัน

วัดโป่หลิน พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ รีพลัส์เบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 13-15 , 20-22 , 27-29 พ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 15-17 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 , 25-27 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง i HKG001 (UL) 3 วัน


พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 1-3 , 3-5 , 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 1-3 , 13-15 , 15-17 , 20-22 , 27-29 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 6-8 , 8-10 , 22-24 , 29-31 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 3-5 , 5-7 , 17-19 , 19-21 , 24-26 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 8,999

เดินทาง 10-12 , 12-14 , 26-28 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 2-4 , 16-18 , 30 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 7-9 , 9-11 , 14-16 , 21-23 , 23-25 , 28-30 ก.ย. ราคา 8,999

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2560